Skip to content
Menu
Menu

Kúpaliská sú pripravené na sezónu

Prečítať článok

Dobrá správa pre milovníkov vody – kúpaliská sú pripravené na letnú sezónu, hygienici im dali „zelenú“. Kde sa môžete osviežiť v týchto horúčavách?

„Do 26. týždňa boli odsúhlasené kúpaliská Plaza Beach na Solivare, Letné kúpalisko na Sídlisku III v Prešove, Letné kúpalisko v Sabinove a Letné kúpalisko v Lipanoch. Areály týchto kúpalísk sú upravené a kvalita vody spĺňa požadované kritériá. V štádiu príprav je prírodné kúpalisko Delňa a Aquapark v Lipanoch,“ informuje regionálna hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Prešove Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA.

Ako ďalej vysvetlila, „kvalita vody na kúpanie musí spĺňať kritériá Vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom a na umelom kúpalisku. Za prevádzku a kvalitu vody na kúpalisku je zodpovedný jeho prevádzkovateľ.“

Kúpanie vo voľnej prírode?

Pre bežného návštevníka kúpaliska je dôležitá bezpečnosť kúpania, teda aj kvalita vody. Tú pravidelne kontrolujú pracovníci RÚVZ. Z pohľadu kvality vody na kúpanie je najbezpečnejšie navštevovať oficiálne prevádzkované a povolené kúpaliská (okrem kvality vody v nich regionálne úrady verejného zdravotníctva kontrolujú aj dodržiavanie ďalších povinností, ktoré prevádzkovateľom vyplývajú z legislatívy) a prírodné vodné plochy, ktoré regionálne úrady monitorujú.

„Voda v prírodnom kúpalisku Delňa je sledovaná od začiatku prevádzky každé dva týždne akreditovaným laboratóriom a vo vode sa sleduje Escherichia coli, črevné enterokoky, cyanobakterie, chlorofil-a. Voda v umelom kúpalisku je sledovaná minimálne jedenkrát mesačne počas prevádzky a vo vode sa sleduje Escherichia coli, črevné enterokoky, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus aureus, kultivovateľné mikroorganizmy pri 36oC, producenty, konzumenty, chemická spotreba kyslíka manganistanom, voľný a viazaný chlór, reakcia vody,“ hovorí regionálna hygienička Jana Mýtniková.

Súčasne dodáva, že „verejnosti neodporúčame kúpanie vo voľnej prírode, pretože kúpajúci sa dostávajú do kontaktu s množstvom mikroorganizmov, ktoré môžu ohroziť ich zdravie. Kúpanie je tam len na vlastné nebezpečenstvo. Orgán verejného zdravotníctva sankcie v takýchto prípadoch nemôže uplatniť.“

Ochorenie COVID-19 je kvapôčkovou infekciou, ktorá sa šíri kontaktom s nakazenou osobou, alebo kontaktom s kontaminovanými povrchmi. V súčasnosti neexistujú dôkazy o tom, že nový koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 sa môže šíriť vodou na kúpanie. Rizikom na kúpaliskách nie je teda samotná voda, ale zhromažďovanie ľudí, ktorí navyše v bazéne, z pochopiteľných dôvodov, nenosia rúška.

Pred návštevou kúpalísk s povolenou prevádzkou sa informujte o ich aktuálnom stave. Aktuálne výsledky kontrol uverejňuje RÚVZ počas letnej kúpacej sezóny pravidelne v týždňových intervaloch, vždy v piatok, na webe Úradu verejného zdravotníctva SR a na internetových stránkach 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Manuál letnej kúpacej sezóny 2021 (ÚVZ SR)

Pandémiou COVID-19 bude poznačená už druhá kúpacia sezóna za sebou. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) preto zverejňuje zásady zdravotne bezpečného kúpania sa a protiepidemické opatrenia pre verejnosť a prevádzky umelých a prírodných kúpalísk. Nastavené hygienické podmienky je potrebné naďalej dôsledne dodržiavať, vírus je totiž stále v populácii a šíri sa kvapôčkovou infekciou.

Ako sa správať na kúpalisku: všeobecné odporúčania pre verejnosť

  • Nenavštevujte kúpalisko, ak ste chorí, alebo máte príznaky ochorenia – ohrozujete seba aj ostatných.
  • Pri vstupe na kúpalisko si dezinfikujte ruky – na častú dezinfekciu a umývanie rúk dbajte počas celého pobytu na kúpalisku u seba i detí a vyhýbajte sa dotyku očí, nosa a úst.
  • Pri pobyte na voľných oddychových plochách odporúčame dodržiavať odstup aspoň dva metre od okolitých oddychujúcich jednotlivcov, členov skupín či domácností.
  • Aspoň dvojmetrové odstupy odporúčame dodržiavať aj pri pohybe po areáli kúpaliska: bezpečnú vzdialenosť dodržiavajte najmä v šatniach a sprchách, na toaletách, v radoch na služby a podobne.
  • Vyhýbajte sa zoskupovaniu a úzkym kontaktom s neznámymi osobami.
  • Uprednostňujte bezkontaktné platby.
  • Rešpektujte pokyny a zavedené postupy prevádzkovateľa kúpaliska.

Od štvrtka 17. júna 2021 sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest na kúpaliskách. Vo vybraných situáciách to podľa vyhlášky bolo doteraz potrebné, v závislosti od farby okresu či povahy priestoru. Po novom sa táto povinnosť nebude vzťahovať na návštevníkov prírodných a umelých kúpalísk, akvaparkov a wellness: týka sa to interiérov aj exteriérov, bez ohľadu na farbu okresu podľa Covid automatu. Prekrytie horných dýchacích ciest však odporúčame na miestach, kde sa zhromažďuje väčšie množstvo ľudí, napríklad brána pri vstupe, rady na občerstvenie, priestory hygienických zariadení a podobne.

Veronika Fitzeková