Skip to content
Menu
Menu

Aktualizácia dopravných obmedzení v meste

Prečítať článok

V Prešove dochádza k aktualizácii súčasných dopravných obmedzení v súvislosti s rekonštrukciou mosta na Lesíku delostrelcov. Do premávky sú zavádzané postupne od pondelka 15. 4. 2024. Sú výsledkom niekoľko-týždňového zberu dát a hľadania možností zefektívnenia premávky počas trvania stavebných prác.Na cestách sa objaví nové dočasné vodorovné dopravné značenie, v niektorých úsekoch sa zmení radenie do jazdných pruhov, zefektívniť sa majú aj frekvencie signálov na semaforoch.Ponúkame prehľad všetkých zmien, ktoré pri súčasných obmedzeniach na cestách v Prešove, pribudnú v najbližších dňoch.  1. križovatka ulíc Masarykova – Škultétyho – Kuzmányho- na výjazde z križovatkového ramena na Masarykovej ulici smerom na železničnú stanicu, nastane zmena radenia v jazdných pruhoch – pribudne možnosť priameho smeru aj z ľavého odbočovacieho jazdného pruhu, – zrealizovanie vodiacich čiar vodorovného dopravného značenia v priestore križovatky- zmena signálneho plánu cestnej svetelnej signalizácie, pridanie dĺžky zeleného signálu na križovatkovom ramene Masarykova ulica smer železničná stanica 2. križovatka ulíc Štefánikova – Grešova – Masarykova – Hlavná- dôjde k zmene signálneho plánu cestnej svetelnej signalizácie – úprava zeleného signálu, ktorý je v súčasnosti naraz na priechode pre chodcov a cyklistov medzi obchodným centrum Novum a Evanjelickou spojenou školou z Hlavnej ulice na Masarykovu ulicu a pre vozidlá odbočujúce doprava z Hlavnej ulice na Štefánikovu ulicu- po novom sa  najprv spustí samostatne zelený signál na priechode pre chodcov a cyklistov a následne pre vozidlá odbočujúce doprava 3. križovatka ulíc Lesík delostrelcov – Vajanského – Jána Hollého – Grešova- na križovatkovom ramene ulice Jána Hollého, pri pravom odbočení na Vajanského ulicu, dôjde k doplneniu vodorovného a zvislého dočasného dopravného značenia, ktoré opticky znemožní jazdu vozidiel z pravého odbočovacieho pruhu priamym smerom na Grešovu ulicu,  4. Masarykova ulica, úsek od železničnej stanice po križovatku ulíc Masarykova – Škultétyho – Kuzmányho- doplnenie symbolov vodorovného dočasného dopravného značenia "bus" a "cyklista",- zmena radenia do jazdných pruhov pri konci zastávky MHD "Železničná stanica" smer centrum mesta – vozidlá vychádzajúce zo zastávky MHD budú vchádzať priamo do vyhradeného jazdného pruhu – bus pruhu – a ostatné vozidlá budú navádzané do ľavého jazdného pruhu  5. križovatka ulíc Arm. gen. L. Svobodu – Jurkovičova – Pod Táborom- na križovatkovom ramene Arm. gen. L. Svobodu, juh, ľavé odbočenie z ulice Arm. gen. L. Svobodu na ulicu Pod Táborom, nastane zmena signálneho plánu – predĺženie zeleného signálu na maximálnu možnú mieru a zároveň nedôjde k narušeniu koordinácie cestných svetelných signalizácií a preferencie MHD na ulici Arm. gen. L.  Svobodu, 6. križovatka ulíc Škultétyho – Budovateľská- pri súčasnom signálnom pláne cestnej dopravnej signalizácie je zelený signál naraz na oboch križovatkových ramenách Škultétyho ulice a následne na oboch križovatkových ramenách Budovateľskej ulice, vzájomne protiidúce vozidlá si musia dávať prednosť v jazde a tiež prednosť chodcom na priechode pre chodcov, ktorí majú zelený signál- po novom dôjde k zmene signálneho plánu cestnej svetelnej signalizácie – križovatkové ramená na Budovateľskej ulici pôjdu samostatne, najprv smer od Pavlovičovho námestia a potom smer od Štúrovej ulice, a zároveň pri tomto smere budú mať chodci na priechode pre chodcov na Škultétyho ulici (bližšie k Masarykovej ulici) zelený signál. 7. križovatky ulíc Duklianska – Vajanského, Levočská – Duklianska – Sabinovská – Hlavná, Levočská – Remscheidska – Janouškova, Levočská – Obrancov mieru – Vlada Clementisa- zmena signálneho plánu cestných svetelných signalizácií – pridanie času zeleného signálu na prieťahu cesty I. triedy I/18 v smere Vranov nad Topľou – Poprad, ulice Duklianska a Levočská, s cieľom zníženia dopravných zápch na uliciach Bardejovská, Duklianska a Levočská