Skip to content
Menu
Menu

Spisovateľ a novinár Ján Rodák má osemdesiat

Spisovateľ a novinár, zakladajúci redaktor mesačníka Veľkošarišan Ján Rodák oslávil v štvrtok 2. decembra osemdesiate narodeniny. Rodák z Veľkého Šariša absolvoval štúdium žurnalistiky na FF UK v Bratislave.

Najprv bol redaktorom a fotografom, neskôr vedúcim redaktorom v redakcii Východoslovenského odeváka, novín podniku OZKN Prešov. V roku 1992 bol zakladajúcim redaktorom mestských novín vo Veľkom Šariši Veľkošarišan. Vedúcim redaktorom tohto mesačníka bol v rokoch 1992 až 2006. Veľkošarišan v máji 2022 oslávi tridsať rokov svojho fungovania. S veľkým zanietením približoval život i históriu svojho rodiska, pričinil sa o zviditeľňovanie osobností spod Šarišského hradu a šarišského regiónu. Ako sa hovorí, každá dobrá duša mu na Šariši ruku podá.

Ján Rodák je autorom prvej knižnej trilógie na tému Veľký Šariš, moje rodné mesto – Obnažené pocity (2007), Vivat, Sarus! (2009), Čapované múdrosti (2011). Z prozaickej tvorby mu vyšli diela: Veľký Šariš – mesto a hrad (spoluautor, 1999), Stretnutie členov rodiny Hanudeľovcov (2001), Vivat, Sarus! (2009), Prešité roky (o OZKN Prešov, 2014), Pohľady na 800 rokov Veľkého Šariša (2017), z poetickej tvorby: Obnažené pocity (2007. Napísal knihu aforizmov Čapované múdrosti, pre deti knihu Kamaráti z ríše Fauna (2012).

Výber z jeho diela bol uverejnený aj v zborníku umeleckej literárnej tvorby prešovských autorov Ako soľ (2019).

Stále je aktívnym členom Spolku slovenských spisovateľov a regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Prešove, venuje sa publikačnej činnosti. Je čestný občan mesta i nositeľ Ceny mesta Veľký Šariš

(jac)