Skip to content
Menu
Menu

JEDINÁ TECHNICKY ORIENTOVANÁ FAKULTA V PREŠOVE

Prečítať článok

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove je jedna z deviatich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach a predstavuje kvalitnú a stabilnú fakultu, kde je možné študovať atraktívne študijné programy vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia (bakalárske, inžinierske, doktorandské).

História Fakulty výrobných technológií je zaujímavá a prepojená s pracoviskom Strojníckej fakulty vtedajšej Vysokej školy technickej. Založenie fakulty a prvé roky fungovania fakulty boli mimoriadne hektické. Z pozície Ministerstva školstva sa začal presadzovať nemecký model neuniverzitného vysokoškolského štúdia Fachhochschule. Štúdium spočívalo v modeli 4-ročného štúdia s jedným semestrom v praxi. Technická univerzita v Košiciach a Slovenská technická univerzita v Bratislave zriadili experimentálne fakulty na preverenie tohoto modelu štúdia. Tak v roku 1992 vznikla Fakulta odborných štúdií v Prešove. Vzhľadom na vyskúšanie fungovania takéhoto štúdia bol v prvom školskom roku prijatý len obmedzený počet študentov. Bohužiaľ legislatíva, ktorá mala ošetriť tento druh štúdia nebola dotiahnutá a prijatie zákona bolo odsunuté a tak fakulta musela čeliť návrhu na jej zrušenie.

Bolo to obdobie mimoriadne psychicky náročné, pretože išlo o osud študentov aj zamestnancov. Fakulta zaznamenala silnú podporu okresných orgánov Prešova, ako aj poslancov Národnej rady SR. Nakoniec na návrh ministerky školstva PhDr. Evy Slavkovskej, CSc. bola fakulta v roku 1997 pretransformovaná na plne hodnotnú fakultu s inžinierskym štúdiom a novým názvom: Fakulta výrobných technológií Technickej Univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove. Prvých 27 absolventov slávnostne promovali po úspešnej akreditácii fakulty v roku 1997.

Fakulta bola dobudovaná personálne a materiálne na modernú inštitúciu a vypracovala sa na popredné miesta vo vede, výskume aj vo vzdelávaní. Študenti študujú v moderných priestoroch a výučba sa presunula od tabule do laboratórií so špičkovým vybavením. Fakulta postupne akreditovala nové študijné programy vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Tým sa následne rozšírilo aj portfólio absolventov v podobe vysoko kvalitných inžinierov ovládajúcich široké spektrum vedomostí technického zamerania, informačných technológií, manažmentu a procesnej techniky.

Momentálne na fakulte študuje 800 študentov v bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia a 25 študentov v doktorandskom štúdiu. V rámci programu Erasmus je možné stráviť časť štúdia v zahraničí na partnerských univerzitách. Na fakulte pôsobí 55 pedagogických a 10 výskumných pracovníkov. V súčasnosti Fakulta výrobných technológií poskytuje pre zahraničných študentov štúdium v anglickom jazyku vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.

Fakulta výrobných technológií je jedinou technicky zameranou vysokou školou v Prešovskom kraji a jej snahou je neustále zvyšovať kvalitu výučby a vzdelávacieho procesu tak, aby študenti boli úspešne pripravení a konkurencieschopní na trhu práce.