Skip to content
Menu
Menu

Cez portál e-commerce prišlo za jediný deň 1 600 colných vyhlásení

(pv) – Prvý deň preclievania cez portál e-commerce dopadol úspešne. Nový portál spracoval len za prvý deň svojho fungovania vyše 1600 elektronických colných vyhlásení. Väčšinu tvorili vyhlásenia, ktoré podali prepravcovia. Nechýbali však ani podania fyzických osôb.

Od 1. júla tohto roka je potrebné všetky zásielky z tretích krajín precliť a uhradiť daň z pridanej hodnoty. Kupujúci tak môžu po novom urobiť sami prostredníctvom nového e-commerce portálu. Len za prvý deň jeho fungovania Finančná správa zaevidovala vyše 1600 elektronických colných vyhlásení. Prvé došlo 39 minút po polnoci a jeho spracovanie trvalo sekundu. Klient preclieval plastový obal na zubnú kefku.

Podanie colného vyhlásenia prostredníctvom nového e-commerce portálu je bezplatné. Klienti tak nemusia využívať služby externých prepravných spoločností a splnomocňovať ich na podanie colného vyhlásenia. Upozorňujeme však, že prepravná spoločnosť môže od klientov vyberať poplatky za manipuláciu so zásielkou. Nesúvisia však nijako s colnými poplatkami, finančná správa ich žiadnym spôsobom nevyberá ani neurčuje a nemôže do nich ani zasahovať.

Zjednodušené preclievanie prostredníctvom e- commerce sa týka len zásielok, ktorých vnútorná hodnota tovaru nepresiahne 150 eur a tovar nesmie byť predmetom zákazov a obmedzení (napr. chránené druhy rastlín, živočíchov, zbrane) a ani predmetom spotrebných daní (napr. alkohol, cigarety a pod.). Na podanie colného vyhlásenia však potrebujú kupujúci eID kartu (občiansky preukaz s čipom) a zriadenú elektronickú komunikáciu s finančnou správou.

V prípade akýchkoľvek otázok a problémov je k dispozícii colné call centrum finančnej správy. Na voľbe č. 5 poskytujú naši konzultanti pre clo 24 hodín denne informácie týkajúce sa colných predpisov a technickej podpory k colným informačným systémom. V týchto dňoch najčastejšie odpovedajú na otázky týkajúce sa registrácie, ľudí však zaujímajú aj všeobecné informácie o nových podmienkach preclievania.