Skip to content
Menu
Menu

CHORÉ VŔBY NA SÍDLISKU DUKLIANSKYCH HRDINOV OREZALI Z BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV

Na Sídlisku Duklianskych hrdinov v stredu orezávali stromy. Ukazuje sa, že ľudia sú v strehu, lebo nás na to hneď upozornili. Obávali sa, že prídu o zeleň a chceli vedieť prečo. Nešlo však o výrub, ale bezpečnostný orez.
Obyvatelia sídliska sa obávali, že ide o výrub stromov a že zeleň zase padne za obeť potrebe vytvárať parkovacie plochy. Tých je na Sídlisku Duklianskych hrdinov málo a na jednom z panelákov sa práve robí nadstavba, takže je predpoklad, že vznikne potreba ďalších parkovacích miest. „Od mesta sme dostali prísľub, že sa tu nebude zaberať zeleň na parkoviská, ani že nedovolia žiadne nadstavby. Minimálne jednu dovolili a pribudli tam dve parkovacie miesta. Nevieme, čo tieto práce vlastne znamenajú a či na to dal niekto súhlas. Nikto nás neinformoval a pán z mesta hovorí, že na orez stromov sa nedáva žiadny súhlas,“ povedal jeden z obyvateľov sídliska. Viacerí pozorne sledovali, čo pilčík na plošine robí.
Bezpečnostný zásah
Robotníci orez vykonávali pod odborným dohľadom kompetentného pracovníka z prešovskej radnice. Ochotne nám vysvetlil, čo sa deje. „Ide tu o orez konárov starých vŕb, ktoré sú choré. Musia sa odťažiť, aby sa nestalo, že sa niektorá z drevín zlomí, spadne na autá a dôjde k poškodeniu majetku. Sú nebezpečné aj v tom, že by sa mohol stať aj smrteľný úraz. Každý zo stromov má dutinu, sú na nich hnilobné procesy a už sú nestabilné. Musíme preto znížiť záťaž koruny. Strom na to zareaguje tak, že vypustí novú biomasu počas roka a bude žiť ďalej,“ vysvetlil pracovník odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry na prešovskej radnici Marián Ličák. Konštatoval, že vŕby sú už v takom stave, že každý by si zaslúžil mimoriadny výrub, lebo sú na nich nielen hnilobné procesy, ale aj drevokazné huby. Nemajú takú stabilitu, aby udržali množstvo konárov v korune. Po ozdravnom orezevšak ešte môžu prežiť niekoľko rokov.
Mimochodom, vŕby by sa mali orezávať v marci práve preto, lebo v tom čase ešte nemajú v sebe veľa vody. Keď navlhnú, konáre a niekedy aj celé vetvy sa zvyčajne lámu.
„Ako správca verejnej zelene v meste monitorujem stav drevín a nastavujem údržbu podľa dôležitosti. Na tomto sídlisku to bolo urgentné. O pár dní môže prísť nejaká víchrica, stromy spadnú, niečo sa môže stať a to by som si nerád bral na zodpovednosť,“ dodal k orezu stromov Marián Ličák.
Anna Košuthová
Foto: AKO