Skip to content
Menu
Menu

Festival divočiny Aggteleku: O spolužití ľudí a veľkých šeliem

V Aggteleku sa bude konať 7. a 8. augusta 2021 prvý Festival divočiny („Falka Napok“ v maďarčine). Zameraný bude na tému spolužitia veľkých šeliem a ľudí a maďarským ako aj slovenským návštevníkom ponúkne prednášky, prehliadky, koncerty, filmy a ďalší program na tému prírody.

Festival divočiny sa uskutoční vďaka finančnej podpore Medzinárodného vyšehradského fondu a organizujú ho obec Aggtelek, WWF Maďarsko a WWF Slovensko. Festival možno navštíviť zdarma, v súlade so súčasne platnými COVID nariadeniami.

Rys, vlk a medveď – kedysi boli tieto tri veľké šelmy neustále prítomné na území Maďarska, no v dôsledku prenasledovania sa ich počet znížil. Až v 80-tych rokoch sa začali opäť prirodzene objavovať na území Maďarska. Tieto pôvodné a prísne chránené druhy sa sem znovu presídlili najmä z územia slovenských Karpát a dnes ich možno nájsť v oblasti od Börzsöny po Zemplín v Severomaďarskej vrchovine, kde sa delia o územie s miestnymi ľuďmi.

S istotou možno povedať, že vlky sa tu už usadili a v niekoľkých častiach Maďarska sa aj pravidelne rozmnožujú. Rysov možno nájsť v krajine len niekoľko. Okrem toho je v Maďarsku občas zahliadnutý medveď hnedý, ktorý sa sem zatúla zo Slovenska.

Na Slovensku sú populácie veľkých šeliem zachovalejšie – početnosť vlka sa odhaduje na zhruba 500 jedincov, počet rysa je nižšia (zhruba 300 jedincov) a aktuálne prebieha výskum zameraný na určenie početnosti medveďa hnedého. Odhaduje sa, že v Európe žije približne 17-tisíc vlkov, 17-tisíc jedincov medveďa hnedého a 9-tisíc rysov.

Veľké šelmy zohrávajú v prírodných systémoch dôležitú rolu, ak ich chceme v pôvodných lesoch na našom území zachovať, musíme prijať určité kroky a znovu sa s nimi naučiť spolunažívať. Cieľom Festivalu divočiny je oboznámiť miestnych obyvateľov s veľkými šelmami a predstaviť pozitívne príklady spolužitia.

„Naším cieľom je prezentovať výnimočné hodnoty regiónu za účasti miestnych obyvateľov, pričom okrem lokálnych zvykov, sú súčasťou týchto hodnôt aj veľké šelmy. Populácia veľkých šeliem v regióne narastá a je dôležité, aby sme ich poznali a nie, aby sme sa ich báli. Festival divočiny ponúka farmárom, turistom a miestnym obyvateľom možnosť získať viac vedomostí o týchto šelmách, ich prirodzenom prostredí, ale aj o ľuďoch, ktorí tu žijú,“ hovorí László Patkó, manažér programu veľkých šeliem, WWF Maďarsko.

Návštevníci festivalu sa môžu zúčastniť prednášok na tému veľkých šeliem a voľne žijúcich lesných živočíchov, ako aj sledovať dokumentárne filmy o prírode (napr. film Let Me Play the Lynx, Too! natočený v regióne Zemplín), a naviac, môžu si podiskutovať s tvorcami týchto filmov a výskumnými pracovníkmi. Večer sa o dobrú atmosféru postarajú hudobné skupiny Varkocs zo Šamorína a Sezlony z Maďarska. Festival okrem toho predstavuje skvelú príležitosť pre predajcov a remeselníkov v regióne ponúknuť svoje výrobky.

„Po pandémii sa už naozaj tešíme na opätovné otvorenie a sme radi, že sa nám do programu podarilo zahrnúť aj podujatie, ktorého cieľom je udržateľný rozvoj turizmu a regiónu,“ dodáva Patrik, starosta obce Aggtelek.

Detailný program Festivalu divočiny bude čoskoro na Facebooku podujatia (https://www.facebook.com/falkanapok)  a na stránkach WWF Maďarsko a WWF Slovensko.

Andrea Settey Hajdúchová
WWF Slovakia