Skip to content
Menu
Menu

Finančná správa má za sebou rok zmien

(pv) – Finančná správa má za sebou rok pod vedením prezidenta Jiřího Žežulku. Podarilo sa mu uskutočniť niekoľko zmien, ktoré prispeli nielen k zlepšeniu a zefektívneniu výberu daní, ale aj k zníženiu nákladov, posilneniu vnútornej kontroly a prijatiu viacerých proklientskych opatrení, ktoré ľuďom uľahčujú plnenie si povinností voči štátu.

Finančná správa na čele s Jiřím Žežulkom má za sebou rok zmien. Do funkcie nastupoval s viacerými cieľmi, a to najmä zvýšiť efektivitu výberu daní ako aj zlepšiť povesť finančnej správy, ktorá čelila viacerým medializovaným kauzám. „Po mojom nástupe do funkcie ma čakali neľahké úlohy. Finančná správa má však kvalitných ľudí a vďaka ich úsiliu môžem dnes konštatovať, že viaceré stanovené ciele sa nám podarilo naplniť,“ zhodnotil prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

Podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič zhodnotil, že finančnej správe sa podarilo urobiť za posledný rok veľa dobrej práce, čaká ju však aj veľa výziev. Ocenil najmä kroky k zlepšeniu výberu daní, vylepšenie mena finančnej správy, dobrú komunikáciu smerom k verejnosti ako aj „podanie pomocnej ruky“ daňovníkom v čase pandémie. „Jednoznačne nastal proces očisty aj po personálnej stránke, a tým pádom ide ruka v ruke aj zlepšenie povesti finančnej správy. Chcel by som veľmi pekne poďakovať všetkým zamestnancom a príslušníkom finančnej správy, lebo na nich to stojí,“ zhodnotil minister financií Igor Matovič.

Pozitívne výsledky vidieť v oblasti výberu daní, keď daňové príjmy štátu ku koncu októbra tohto roka boli o 13,4 % vyššie než bolo rozpočtované, čo v absolútnej výške predstavuje nárast o 1,28 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím finančná správa zaznamenala aj výraznejšie zlepšenie vymáhania. Oproti ešte „nepandemickému“ roku 2019 vzrástla vymožená suma o 12,2 %, resp. o 25,9 milióna eur. Efektívna daňová sadzba za prvý polrok tohto roka vzrástla oproti roku 2019 (o 0,9 p.b.) aj oproti roku 2020 (o 0,9 p.b.) a napriek nepriaznivému ekonomickému vývoju sa podarilo udržať efektivitu výberu DPH na stabilnej úrovni a dokonca medziročne vzrástla. Dá sa teda očakávať, že daňová medzera na DPH bude v roku 2021 klesať.

Finančná správa zefektívnila aj svoju kontrolnú činnosť, a to najmä zlepšením spolupráce kontrolórov a exekútorov. Dôraz je kladený nielen na rozšírenie kontroly v rizikových oblastiach (napr. obstaranie nehnuteľností, motorových vozidiel), ale aj na lepšiu identifikáciu podvodného konania a  dorub dane po daňovej kontrole a jej zabezpečenie.

Výborné výsledky v tomto roku má za sebou aj Kriminálny úrad finančnej správy, ktorému sa podarilo zrealizovať viacero úspešných záchytov a v niekoľkých prípadoch rozložiť aj organizovaný zločin s tabakovými výrobkami.. Na svojom konte má desiatky miliónov kusov zadržaných cigariet a tabaku ako aj úspešnú medzinárodnú spoluprácu pod krycím názvom BOB. Okrem KÚFS viaceré úspešné záchyty realizovali aj ozbrojení príslušníci finančnej správy na hranici, najmä na východe Slovenska. Finančná správa tiež po dlhých rokoch vysúťažila nový skener na HP Vyšné Nemecké s cieľom zefektívniť kontroly, ako aj zvýšiť priepustnosť.

V záujme finančnej správy je i podpora dobrovoľného plnenia daňových povinností a zlepšenie služieb klientom a cestujúcej verejnosti. S týmto cieľom bolo spustených niekoľko úspešných projektov ako Saldkonto (osobný účet daňovníka), e-Commerce portál, ktorý uľahčil preclievanie zásielok z tretích krajín, portál otvorených dát finančnej správy OpenData, od budúceho roka bude transparentnejší a verejný Index daňovej spoľahlivosti, registrácia bankových účtov zase prinesie viaceré benefity najmä v podobe zníženia rizika potenciálneho ručenia za neodvedenú DPH a dôležitým projektom je aj spustenie plnej obojsmernej elektronickej komunikácie od roku 2022, ktorá zruší zasielanie tzv. „žltých lístkov“ a daňovníkom uľahčí komunikáciu s daňovými úradmi.

Finančná správa pristúpila aj k nemenej dôležitým interným opatreniam, ktorých cieľom bolo zlepšiť povesť a zvýšiť dôveryhodnosť inštitúcie, o čom svedčia aj viaceré medializované akcie v spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní. Posilnili sa nielen kompetencie sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly, ale výberové konania na vedúce pozície sú po novom doplnené aj o previerku spoľahlivosti.

V naštartovaných zmenách plánujeme pokračovať, niektoré potrebujú čas. Máme pred sebou ešte veľa výziev. Medzi nimi určite patrí hľadanie dodatočných úspor v prevádzkovej oblasti, skrátenie dĺžky daňových kontrol, zlepšenie infraštruktúry a komfortu pre verejnosť, či už na portáli finančnej správy, alebo na colných a daňových úradoch, okrem toho musíme zrealizovať aj transparentné súťaže na kľúčové IT systémy tak, aby boli v rukách štátu,“ dodal Žežulka, ktorý verí, že sa tieto úlohy podarí naplniť tak, aby finančná správa napredovala. Zároveň tiež poďakoval príslušníkom finančnej správy a zamestnancom na svedomité plnenie úloh v tomto roku.