Skip to content
Menu
Menu

KARANTÉNA NESTAČÍ, DÔLEŽITÁ JE DEZINFEKCIA

(ako) – Svet ovládol koronavírus. Verejnosť síce dostala pokyny, ako sa pred ním chrániť, ale najúčinejšia sa zatiaľ zdá byť karanténa. Doma sú učitelia, deti, sociálni pracovníci, úradnici, hotelieri aj kaviarnici a množstvo ľudí všelijakých profesií. Iba izolácia však nepomôže. Dôležitá je dezinfekcia.  

Organizácie a firmy by mali viac myslieť na bezpečnosť a ochranu svojich zamestnancov, svojich zákazníkov, ako aj samých seba. Pravidelná dezinfekcia prevádzok a priestorov, v ktorých vykonávajú svoju činnosť, je bezpodmienečné nutná a mala by sa stať samozrejmosťou.

“Ako deratizačná firma  s dlhodobými  skúsenosťami v poskytovaní služieb v oblasti deratizačnej a dezinfekčnej sme odborne aj technicky pripravení vykonať preventívnu dezinfekciu zameranú na zabránenie predmetnej epidémie,” informoval nás konateľ firmy DLC s.r.o. Prešov, Ing. Ľubomír Červeňák, člen výboru Cechu profesionálov DDD na Slovensku.

Dezinfekciu vykonávajú mechanickou očistou i chemickou dezinfekciou. Používajú prípravky s aktívnym chlórom, ktoré sú zapísané v zozname Centra pre chemické látky a ktoré je možné používať na území SR. Rizikové plochy a priestory dekontaminujú polymérovou dezinfekciou s použitím široko spektrálnych dezinfekčných prípravkov neobsahujúcich chlór, alkohol, ani aldehyd. Majú dlhotrvajúci účinok.

Dlhodobá ochrana

Polymérové dezinfekčné prípravky sú charakteristické silným a dlhotrvajúcim antibakteriálnym, antivírusovým a protiplesňovým účinkom bez akéhokoľvek negatívneho vplyvu na ošetrené materiály.  Ošetrením vznikne na povrchu polymérová vrstva, ktorá zabezpečí dlhodobú ochranu pred mikroorganizmami. Prípravky sú certifikované. Používajú sa na dezinfekciu priestorov v zdravotníctve, veterinárnej oblasti, poľnohospodárstve, potravinárskom priemysle a vo všetkých verejných oblastiach ako napr. školy, škôlky, hotely, reštauračné zariadenia, úrady a inštitúcie, športoviská, verejná doprava, dopravné prostriedky, kancelárie, obchodné centrá a pod.

Najmodernejšia technika

“Prípravky aplikujeme najmodernejšou technikou. Používame ULV elektrostatické postrekovače, tepelný fogovací systém TERMOFOG pri dodržaní najprísnejších bezpečnostných opatrení a pri použití potrebných ochranných prostriedkov, ako sú celotvárové masky s filtrom s najvyšším stupňom ochrany, celotelové ochranné kombinézy, jednorázové rukavice a podobne, ” popísal súčasné postupy v praxi konateľ spoločnosti DCL, s. r. o Prešov Ľubomír Červeňák. Dotykové plochy dezinfikujú mechanickou očistou s použitím antibakteriálnych utierok a dezinfekčných prostriedkov. Priestor sa však po dezinfikovaní musí uzavrieť minimálne na dve hodiny. Špecialisti našťastie objednali v dostatočnom predstihu u výrobcov dezinfekčné prostriedky a tie priebežne dopĺňajú ich sklady. Môžu teda bez problémov uspokojiť všetky požiadavky zákazníkov.

Foto: archív DCL