Skip to content
Menu
Menu

PRAVOSLÁVNA CIRKEV TIEŽ RUŠÍ VEREJNÉ OMŠE

(pv) – Ako informoval Úrad prešovskej pravoslávnej eparchie s okamžitou platnosťou až do 23. marca 2020 rušia bohoslužby konané za účasti širokej verejnosti v pravoslávnych chrámoch. Reagovali tak na vyjadrenie dosluhujúceho premiéra Petra Pellegriniho, ktorý prvotné odmietnutie zrušenia bohoslužieb označil za sebecké a cirkvi hrozil vysokou pokutou.
Arcibiskupi Pravoslávnej cirkvi zároveň považujú za nutné informovať aj o svojom stanovisku. „Eucharistia je liekom duše i tela a nikdy nie je zdrojom žiadnej nákazy. Sme hlboko presvedčení, že práve v dobách akejkoľvek krízy má zaistenie nielen materiálnych, ale i duchovných potrieb ľudí (bohoslužby) nenahraditeľný vplyv na zvládnutie zložitých situácií,“ uvádzajú v stanovisku. Ohradzujú sa voči neprofesionálnemu jednaniu a výhražným, nenávistným prejavom predsedu vlády SR. „Napriek jeho emotívnym verejným vyjadreniam sme do tejto chvíle neobdržali žiadne oficiálne stanovisko či nariadenie, vysvetľujúce veľmi nejasné znenie rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR z 9. 3. 2020, v ktorom nie je priamo špecifikovaný zákaz verejného vykonávania bohoslužieb. Trváme na tom, že v právnom štáte sú všetky nariadenia a zákonné opatrenia oznamované recipientom týchto opatrení riadnym spôsobom, a nie súkromným telefonátom akejkoľvek tretej strane. Sme nútení s hlbokým sklamaním poznamenať, že práve takéto nezodpovedné konanie jedného z najvyšších predstaviteľov štátu a nie verejná náboženská činnosť Pravoslávnej cirkvi na Slovensku priamo ohrozuje široké vrstvy obyvateľstva, ktoré sú donútené domýšľať si zmysel nejasných verejných opatrení,“ uvádzajú ďalej.
Bohoslužby za zatvorenými dverami
Pripomínajú tiež, že vnútorný sviatostný život cirkvi nie je možné ochromiť, preto budú bohoslužby naďalej vykonávané za zatvorenými dverami. Veriaci budú mať podľa svojho želania zaistený individuálny prístup k sviatostiam po dohode so svojim duchovným správcom a pri zachovaní štandardných hygienických predpisov.
„V súvislosti s reakciami iných kresťanských spoločenstiev na Slovensku a pána premiéra podotýkame, že pravoslávni kresťania nie sú ani lepší, ale ani horší vo svojom prežívaní viery. Nie sú ani nositelia tmárskej mentality, ale naopak zodpovedne pristupujú k ochrane telesného a duchovného zdravia nielen svojho, ale aj svojich blížnych a celej spoločnosti a k ochrane Božieho stvorenstva všeobecne. Ak by to tak nebolo, svätá všeobecná pravoslávna Christova cirkev by neniesla svoje poslanie ohlasovať Christovu radostnú zvesť o Božej láske k človeku už takmer dvetisíc rokov, a to aj napriek neustálym spoločenským premenám a krachom najrôznejších spoločensko-politických zriadení v priebehu histórie,“ vysvetľuje Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska a Juraj, arcibiskup michalovský a košický.
Modlia sa intenzívnejšie, ako obvykle
Modlia sa za dostatok múdrosti a zodpovednosti pre kompetentných predstaviteľov štátnej správy a verejného zdravotníctva. Pravoslávna cirkev je pripravená svojim tradičným kresťanským a duchovným spôsobom prispieť k riešeniu celej situácie, vyprosuje všetkým Božie požehnanie a zdravie nielen tela, ale aj ducha, duše a zachovanie zdravého rozumu.
K obradom vydali pokyny
• usporiadať iba tie obrady, ktoré nie je možné odložiť,
• tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať obrady v exteriéroch,
• obrady usporadúvať iba pre skupiny s čo najmenším počtom osôb,
• z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.
Ak sa nevyhnutné obrady budú konať, je potrebné dodržiavať odstupy medzi osobami, ktoré nie sú z jednej domácnosti (vzdialenosť 1,5 m), dodržiavať respiračnú etiketu (kašľať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, vykonávať ich dezinfekciu. Je potrebné vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek a pod.
Foto: Viktor Zamborský