Skip to content
Menu
Menu

Areál bývalej vojenskej nemocnice sa po úprave plôch zmenil

Prečítať článok

Mesto Prešov kompletne zrevitalizovalo okolie bývalej vojenskej nemocnice na Raymanovej ulici. Pribudli tu nové parkovacie plochy, prístupové komunikácie, chodníky a verejné osvetlenie. Zrealizované boli aj sadové úpravy.

Okolie starej vojenskej nemocnice na Raymanovej ulici bolo pred rekonštrukciou v nevyhovujúcom stave. Povrch pôvodných komunikácií a odstavných plôch bol značne zdeformovaný a v areáli chýbalo verejné osvetlenie. Mesto Prešov sa preto rozhodlo pre kompletnú revitalizáciu areálu.

Rekonštrukciou prešla príjazdová komunikácia, obnovili sa chodníky, vrátane prístupovej rampy pre peších so zábradlím, ktoré dostali nový kryt z betónovej dlažby. Pribudli tu aj odvodňovacie prvky, moderné verejné osvetlenie, nové lavičky a odpadkové koše. Po stavebných úpravách tu bolo vybudovaných 30 parkovacích miest, z toho 2 miesta sú vyhradené pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Pozdĺž komunikácie je osadené nové dopravné značenie.

„Tento areál v minulosti patril nemocnici a proces majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov bol veľmi zdĺhavý. Som rada, že po rokoch sme mohli pristúpiť k rekonštrukcii, keďže pôvodné cesty a chodníky už boli natoľko zničené, že prejazd autom bol problematický. Podarilo sa nám zrevitalizovať celý priestor a verím, že to ocenia všetci ľudia, ktorí tu dochádzajú k lekárom,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

V rámci sadových úprav bola zrealizovaná aj výsadba stromovej a kríkovej vegetácie, a taktiež tu pribudli trvalkové záhony, ktoré oživia priestor najmä v letných mesiacoch. Priestor okolo krov a stromov bol zamulčovaný vrstvou kôry v hrúbke 7 až 15 cm.  V prípade trvalkových záhonov bolo mulčovanie prevedené vrstvou piesku.

Stavbu zrealizovala firma VOS CONSULT, s. r. o. Celková cena prác predstavuje 165 240,61 eur s DPH.

Zdroj: presov.sk