Skip to content
Menu
Menu

Budúcim stredoškolákom predstavia svoje odbory a činnosť

Stredné školy z prešovského regiónu a firmy zapojené do duálneho systému vzdelávania  sa dnes predstavia na spoločnej výstave. Žiakom končiacich ročníkov základných škôl počas nej odprezentujú ponuku odborov, resp. výrobné portfólio. Jedným z organizátorov tretieho ročníka výstavného  podujatia je aj Prešovský samosprávny kraj.

Dvadsaťdva stredných škôl z územia PSK, päť atraktívnych zamestnávateľov zapojených do duálu – to sú hlavní aktéri prezentačnej výstavy organizovanej v priestoroch župnej Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej v Prešove. Širokej verejnosti, ale najmä budúcim stredoškolákom, predstavia svoju činnosť formou prezentačných stánkov, workshopov, ale najmä výmeny informácií.

Tretí ročník podujatia Kam po základnej škole odštartuje v skorých ranných hodinách (9.00 hod.). Priestory školy sa otvoria pre skupiny žiakov končiacich ročníkov ZŠ, výchovných poradcov škôl, ale aj rodičov budúcich prvákov na stredných školách. A to nielen z Prešova, ale aj jeho okolia.

Na výstave  bude konkrétne predstavený výchovno-vzdelávací proces štrnástich prešovských stredných škôl, ktoré zriaďuje PSK – Gymnázia J. A. Raymana, SOŠ gastronómie a služieb, Hotelovej akadémie, Strednej zdravotníckej školy, Školy umeleckého priemyslu, SPŠ strojníckej, SPŠ elektrotechnickej, SOŠ dopravnej, SOŠ služieb, SOŠ technickej, SOŠ pedagogickej, SPŠ stavebnej, Spojenej školy na Masarykovej ulici, SOŠ lesníckej aj hostiteľa, Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej.

Súčasťou výstavy tiež budú prešovské cirkevné školy ako Evanjelická spojená škola (org. zložka Evanjelické kolegiálne gymnázium), Gymnázium sv. Moniky, Spojená škola bl. biskupa Gojdiča (org. zložka Gymnázium) a SZŠ sv. Bazila Veľkého. Chýbať nebudú ani súkromné stredné školy a konzervatórium z Prešova – Súkromná obchodná akadémia, SSOŠ Elba, Súkromná stredná športová škola Elba i Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša.

Svoju produkciu a činnosť, ale najmä spoluprácu v oblasti duálneho systému vzdelávania, priblížia zamestnávatelia Garret Motion Slovakia, Ingmetal, Lear Corporation Seating Slovakia, Spiena a Gohr.

Prešovská krajská samospráva pripravila výstavu Kam po základnej škole v spolupráci s mestom Prešov, Regionálnym úradom školskej správy v Prešove a Centrom poradenstva a prevencie Prešov. Akcia bude 23. februára prebiehať v dopoludňajších hodinách.

Zdroj: PSK