Skip to content
Menu
Menu

Prichádza jar a s ňou aj peľové alergie

Prečítať článok

Sezónnou peľovou alergiou trpí približne každý piaty Slovák. Typickým prejavom je svrbenie, pálenie a slzenie očí. Pridáva sa svrbenie nosa a podnebia, kýchanie a vodnatý výtok z nosa. Alergici aj so zatvorenými očami vedia, že jar prichádza.

Po oteplení v uplynulom týždni došlo k výraznému nárastu denných koncentrácií peľu v ovzduší na celom území Slovenska. Dominoval peľ liesky a jelše, ale v Bratislave dosiahol veľmi vysoké hladiny aj peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité. Na celom území Slovenska sa rozbehla peľová sezóna liesky a jelše.

Denné koncentrácie ich peľu v ovzduší dosahovali alergiologicky významné koncentrácie aj v chladnejších oblastiach. Niektoré monitorovacie stanice zachytili aj prvé peľové zrná brestu, jaseňa a topoľa. Najvyššiu dennú hladinu peľu liesky zachytili v Bratislave – 184 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 141 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici 44 peľových zŕn v m3 vzduchu.

Najvyššiu dennú koncentráciu peľu jelše 88 peľových zŕn v m3 vzduchu zachytili v Košiciach, v Bratislave to bolo 74 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité dosiahol najvyššiu hladinu v Bratislave 787 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Nitre 95 peľových zŕn v m3 vzduchu. Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium dosahovali väčšinou len nízke hladiny.

Prognóza

Oteplenie, dostatok vlahy a slnečného svitu prináša nárast denných koncentrácií peľu v ovzduší. Peľová sezóna jelše a liesky sa rozbehla na celom území a denné koncentrácie ich peľu dosiahnu alergiologicky významné hladiny.

V Bratislave, Nitre a teplejších oblastiach Slovenska predpokladáme aj veľmi vysoké koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité, ktoré majú významné zastúpenie v záhradných a parkových výsadbách. Mierny nárast denných hladín predpokladáme aj u spór húb (plesní). Počas daždivých dní dôjde k dočasnému poklesu koncentrácií peľu v ovzduší.

RNDr. Janka Lafférsová
Ilustračné foto: pelovespravodajstvo.sk