Skip to content
Menu
Menu

Mesto už nehospodári v provizóriu, má schválený rozpočet

(pv) – Prešovskí mestskí poslanci na včerajšom zasadnutí schválili vyrovnaný rozpočet na tento rok vo výške 108,8 milióna eur. Celková suma by bola nižšia, keby sa do nej nezakomponoval aj úver vo výške 8 miliónov eur, ktorý schválili na tom istom zasadnutí. Zároveň sa tak vytvoril aj rezervný fond vo výške 2 milióny eur.

Návrh rozpočtu mesta tvorili odborní pracovníci radnice a vedenie mesta v zložitej ekonomickej situácii, kedy rozhodnutia štátu mali negatívny dopad na budúce hospodárenie samosprávy. 

Hlavný kontrolór mesta Alexander Ernst odporučil prijať rozpočet, ale upozornil, že bude nutné dôsledne racionalizovať výdavky a tiež na to, že celková zadĺženosť mesta je 43,9 %. Mesto  má  4 úverové vzťahy, ktoré je potrebné splácať a najvýraznejší finančný dopad na hospodárenie sa prejaví v roku 2024.

Viceprimátor Peter Krajňák predložil poslancom ešte doplňujúci návrh. Žiadal zakomponovať do rozpočtu 90- tisíc eur z fondu mobility na parkovisko na Lesníckej ulici. Upozornil tiež na potrebu dofinancovať poštové služby a navrhol zvýšiť pôvodne plánovanú sumu o 110-tisíc na 290-tisíc eur. Ďalej z kapitoly kultúra a šport odobrať zo sumy 250-tisíc eur na ľadohodiny 50-tisíc a prideliť ich potrebám športových klubov.

V diskusii sa viacerí poslanci vyjadrili nesúhlasne k návrhu o využití fondu mobility pre Lesnícku ulicu. „Nesúhlasím s tým, aby sa fond mobility využil tam, kde nie je zavedená parkovacia politika,“ konštatoval Rastislav Mochnacký. Podobne sa vyjadrili aj Janette Langová a Jaroslava Kutajová. Zdôraznili, že fond mobility tvoria najmä tí Prešovčania, ktorí za parkovanie už platia, musia si kupovať rezidentské karty a ani pre nich nie sú ešte parkovacie plochy vyriešené.

Návrhová komisia napokon akceptovala len dve zmeny a to dofinancovanie poštových služieb o 110-tisíc eur a presun sumy 50-tisíc eur pre športové kluby. Za rozpočet s týmito zmenami  hlasovalo 28 poslancov, 1 nehlasoval.