Skip to content
Menu
Menu

Cyklochodník pod Bikošom je dočasne uzavretý

Prečítať článok

(ako) – Mesto Veľký Šariš upozorňuje svojich obyvateľov aj Prešovčanov, že z dôvodu možného zosuvu pôdy bude cyklotrasa pod Bikošom až do odvolania uzatvorená. Úsek, na ktorom hrozí zosuv pôdy, sa nachádza približne 500 metrov za katastrom mesta Prešov.

Na cyklochodníku pod Bikošom sú z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti obyvateľov aktuálne umiestnené už aj zátarasy. „V nadväznosti na závery uskutočneného inžiniersko-geologického prieskumu a na odporúčanie krízového štábu primátor mesta vyhlásil mimoriadnu situáciu v súvislosti so zosuvom cyklocesty EuroVelo 11, v lokalite Pod Bikošom, úsek medzi mestom Prešov a mestom Veľký Šariš. Prvoradou úlohou je ochrana zdravia a života občanov a keďže táto situácia je život ohrozujúca, bolo potrebné prijať neodkladné opatrenia a uzavrieť túto cyklocestu,“ uvádza mesto Veľký Šariš.

Jednou z príčin zosuvu je obmývanie svahu riekou Torysa a neodvádzanie zachytených zrážkových vôd. Je preto nevyhnutné zrealizovať viacero opatrení, ako je vytvorenie násypov, zabezpečenie odvedenia zrážkových vôd z cyklocesty až do rieky, monitorovanie geodetických bodov za účelom sledovania vývoja zosuvu či zabezpečenie horného svahu od padajúcich častí.

Ako ďalej mesto informuje verejnosť, o vývoji situácie budú včas informovať.

Foto: FB Mesto Veľký Šariš – oficiálna stránka