Skip to content
Menu
Menu

Radnica sa podieľala na príprave novely školského zákona

Prečítať článok

(ako) – Školské jedálne budú naďalej patriť školám a ostanú pod správou svojho zriaďovateľa. V praxi to znamená, že zariadenia školského stravovania budú fungovať tak, ako doteraz. Sedemdesiatročná tradícia školského stravovania je zachránená. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zohľadnilo v pripravovanej novele zákona o výchove a vzdelávaní pripomienky mesta Prešov.

„Vďaka tomu, že mesto Prešov sa spolu s ďalšími subjektmi aktívne zapojilo do medzirezortného pripomienkovania novely školského zákona predložením zásadnej pripomienky, sa nám podarí zachovať zdravé a vyvážené stravovanie našich detí a mládeže. Zároveň tak zohľadníme potreby detí zo sociálne slabších rodín, ktoré budú mať naďalej prístup k hlavnému jedlu,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pôvodne navrhovalo v rámci novely zákona o výchove a vzdelávaní úpravu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. V prípade jej schválenia by to znamenalo, že školské jedálne by mohli prevádzkovať súkromní podnikatelia, čo by mohlo mať dopad na kvalitu a cenu podávaných jedál v školských jedálňach.

V horšom prípade by to mohlo znamenať dokonca ich likvidáciu. Takéto zmeny by zároveň mohli viesť k ukončeniu pracovného pomeru s mnohými pracovnými silami – skúsenými kuchárkami.

Hovorca mesta Vladimír Tomek zdôraznil, že zásluhou prešovskej radnice sa podarí zachovať doterajší systém školského stravovania, ktorý má pozitívny ohlas nielen medzi deťmi, žiakmi a ich rodičmi, ale aj v zahraničí medzi odbornou verejnosťou. Mesto Prešov je dlhodobo lídrom v oblasti školského stravovania na Slovensku a aktívne venuje veľkú pozornosť zdravej výžive detí ako aj zdravému životnému štýlu.

„V tejto oblasti sme dosiahli viaceré zaujímavé výsledky a prvenstvá. Na konferencii v Prahe v roku 2015 pri príležitosti 70. výročia prvej zmienky o školskom stravovaní sme získali najvyššie ocenenie v SR – 1.miesto za naše aktivity a projekty súvisiace so stravovaním detí. Pokračovanie v súčasnom trende je pre nás záväzkom, že v budúcnosti chceme kvalitu školského stravovania nie len udržať, ale postupne zlepšovať,“ pripomenul hovorca.

Foto: presov.sk