Skip to content
Menu
Menu

ZMOS: Samosprávy nevedia na čom sú

Prečítať článok

Združenie miest a obcí Slovenska hneď po Novom roku požiadalo predsedu vlády o zmenu nastavenia prednostného očkovania. Vo februári s rovnakou požiadavkou oslovilo ministra vnútra. Napriek medializovaným informáciám musíme konštatovať, že mestá a obce nevedia na čom sú.

Združenie miest a obcí Slovenska listom požiadalo o zmeny v prednostnom očkovaní konkrétnych pozícií v miestnej územnej samospráve. Išlo napríklad o skupinu štatutárnych predstaviteľov miest a obcí a tiež štatutárnych predstaviteľov organizácií zriadených miestnou územnou samosprávou vrátane príslušníkov obecných a mestských polícií, príslušníkov dobrovoľnej požiarnej ochrany, matrikárok a tiež dobrovoľníkov participujúcich na testovaniach v rámci odberných miest.

Sme presvedčení, že práve táto cieľová skupina, či už s prihliadnutím na to, že pôsobí v rámci krízového riadenia, ale aj v nadväznosti na to, že plní operatívne úlohy v súvislosti s ochranou zdravia a majetku, a tiež zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy a mnohé ďalšie nezastupiteľné úlohy vrátane priamej participácie na testovaniach obyvateľov vytvorí prostredie na to, aby sme minimalizovali hroziace riziká pri zvládaní ich povinností v náročnej epidemiologickej situácii. Túto požiadavku sme začiatkom januára adresovali aj pánovi predsedovi vlády, avšak doposiaľ zostala bez povšimnutia, či odpovede. Aplikačná prax však ukazuje jej opodstatnenosť.

Združenie miest a obcí Slovenska disponuje medializovanou informáciou, ktorú 1. marca prezentoval Petar Lazarov, hovorca Ministerstva vnútra SR. Podľa jeho vyjadrenia: „Starostovia a primátori nie sú súčasťou kritickej infraštruktúry, avšak budú zaradení medzi nezastupiteľné osoby v rámci hospodárskej a sociálnej funkcie štátu v udržiavaní kvality života obyvateľov z hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia.“ Na základe uvedeného sme dnes požiadali pána ministra vnúptra Romana Mikulca o informáciu, kedy sa tak stane a rovnako aj to, či sa prednostné očkovanie bude vzťahovať aj na ostatné, nami požadované skupiny zamestnancov, medzi ktoré patria aj matrikárky a pod.

Združenie miest a obcí Slovenska preto naďalej trvá na tom, aby konkrétne skupiny zamestnancov boli vzhľadom na svoje nezastupiteľné a nenahraditeľné miesto prednostne očkovaní a to aj vzhľadom na komplikácie, ktorých sme svedkami či už z dôvodu nakazenia sa, alebo aj z dôvodu povinnej karantény, čo spôsobilo vážne problémy s funkčnosťou samospráv aj výkonom povinností.

Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS