Skip to content
Menu
Menu

Diagnostika lávok pre chodcov rozhodla, väčšinu zbúrajú

(ako) – Momentálne je v meste dočasne uzavretých päť lávok pre chodcov. Radnica ich dala uzavrieť ešte v marci. Boli totiž v kritickom stave. Diagnostika ukázala, že vykazujú vysoký stupeň poškodenia. Štyri bude potrebné zbúrať a postaviť nanovo, len jedna sa dá ešte zrekonštruovať.

Mimochodom, kontrola technického stavu bola tento rok urobená na všetkých 14 lávkach v meste, teda nielen na tých, ktoré boli v marci uzavreté.

„Na základe výsledkov odborných obhliadok a diagnostiky teraz mesto môže pristúpiť k rekonštrukcii, respektíve k asanácii lávok. Dobrou správou je, že v prípade lávky na Mukačevskej ulici diagnostika potvrdila, že je možné pristúpiť k jej rekonštrukcii. Opravu chce mesto zrealizovať v čo najkratšom možnom čase, a preto už začalo s prípravou verejnej súťaže na projektovú dokumentáciu,“ informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.

Lávky pri Prešovskej univerzite, pri Lesíku delostrelcov a na Suvorovovej ulici bude potrebné zbúrať. Radnica už preto požiadala o stanoviská aj všetkých dotknutých správcov sietí.

Podľa hovorcu mesta Tomeka, pri Prešovskej univerzite sa má vybudovať úplne nová cyklolávka, ktorá bude slúžiť pre chodcov aj pre cyklistov s tým, že bude priamo napojená na existujúcu sieť cyklotrás.

Radnica si už dala spracovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie a po jej obdržaní bude spustené verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. „Z dôvodu urýchlenia nevyhnutných procesov je však zámerom mesta riešiť dodanie diela formou „naprojektuj a stavaj“, čo znamená, že spracovanie projektovej dokumentácie a výstavbu lávky by mal realizovať ten istý dodávateľ,“ dodal Tomek.

Rovnakým spôsobom bude mesto postupovať aj v prípade lávky na Suvorovovej ulici.

Foto: presov.sk