Skip to content
Menu
Menu

Do Logickej olympiády pre najmenších sa prihlásil rekordný počet detí

Logické myslenie a zručnosti potrebné pre vstup do školy bude tento rok rozvíjať 7 582 detí z 344 materských škôl zo Slovenska a Čiech. 8. ročník súťaže Logická olympiáda pre najmenších bude prebiehať v materských školách od 1. marca do 1. júna.

Súťaž Logická olympiáda pre najmenších podporuje rozvoj logického myslenia detí predškolského veku. Jej organizátormi sú Pedagogická fakulta (PF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, Centrum poradenstva a prevencie v Sabinove a Súkromná základná škola DSA v Prešove.

„Hlavnou myšlienkou podujatia je riešiť logické úlohy, možno i netradične rozmýšľať a svoj výsledok aj zdôvodniť. Riešenie logických úloh olympiády učí deti komunikovať, vyjadrovať svoj názor, podporuje prácu v skupine a umožňuje prezentovať logické myslenie dieťaťa,“ priblížil Ľuboš Lukáč, interný doktorand na PF PU a učiteľ intelektovo nadaných žiakov.

Podľa organizátorov je o olympiádu z roka na rok vyšší záujem. V porovnaní s minulým rokom sa do 8. ročníka súťaže prihlásilo o takmer 1200 detí viac ako vlani. Stúpol aj počet zaregistrovaných materských škôl z 331 na 344, čo je v histórii súťaže doposiaľ najviac. Logická olympiáda bude od 1. marca prebiehať v prostredí materských škôl, pričom na súťažiacich čaká osem logických úloh.

„Súťaž sa realizuje v réžii zaregistrovaných materských škôl písomnou formou alebo spoločným riešením úloh v kolektíve detí, napríklad pri počítači alebo interaktívnej tabuli. Dôležité je nielen odpovedať, ale svoju odpoveď aj zdôvodniť, argumentovať a logicky vysvetliť,“ ozrejmil Lukáč, ktorý je zároveň jedným z odborných garantov súťaže. Predškoláci okúsia svet logiky, abstraktného myslenia, hľadania súvislostí a precvičovania jemnej motoriky.

„Obsahom zápolenia bude preverenie jednoduchých logických funkcií, tvorenia pojmov, dobrej pamäti, počítania a precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku. Teda všetko zo zručností, potrebných na úspešné zvládnutie vyučovacích predmetov počas povinnej školskej dochádzky,“ doplnil Lukáč.

Logická olympiáda pre najmenších sa aj tento rok bude niesť v duchu motta „Súťažíme, ale neprehrávame“, pretože víťazom je každé zapojené dieťa. Registrované materské školy dostanú od organizátorov testovací súbor ôsmych logických úloh zdarma a na konci súťaže taktiež certifikát pre každé dieťa o absolvovaní logickej olympiády.

Kompletný zoznam zaregistrovaných škôl je dostupný na:

http://logickaolympiada.sk/logicka-olympiada-pre-najmensich-2023-ms.html

Pedagogická fakulta PU sa už niekoľko rokov významnou mierou podieľa na rôznych projektoch a aktivitách určených nadaným žiakom. Patrí medzi spoluorganizátorov Logickej olympiády nadaných žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií. Každoročne organizuje odborný seminár Rozumieme nadaným, určený odborným a pedagogickým zamestnancom škôl a poradenských zariadení, rodičom detí a študentom vysokých škôl.

Anna Polačková
Ilustračné foto: Ľuboš Lukáč