Skip to content
Menu
Menu

Dobrovoľníci z Prešovskej univerzity pomáhajú v teréne s tlmočením

Ukrajinskí študenti Prešovskej univerzity v Prešove (PU) sa spolu s ich slovenskými spolužiakmi pridali k dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú s tlmočením pri aktivitách spojených s migráciou. S rôznymi organizáciami, štátnymi inštitúciami či dobrovoľníckymi centrami tak spolupracuje niekoľko stoviek študentov univerzity.

Po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine oslovila PU svojich študentov s cieľom vytvoriť databázu dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní pomôcť s tlmočením či inými dobrovoľníckymi aktivitami. Ide o študentov rôznych študijných programov jednotlivých fakúlt univerzity. Tí sú v závislosti od aktuálnej potreby následne vysielaní do terénu.

Nemalá skupina študentov z Filozofickej fakulty zabezpečuje tlmočenie na hraničných priechodov, kde sa prichádzajúcim utečencom prihovárajú v ukrajinskom či anglickom jazyku. Pracujú taktiež na korektúrach textov v ukrajinčine pre centrálny vízový orgán ale pomáhajú i na oddeleniach cudzineckej polície. O dopravu na miesto ich pôsobenia sa neraz stará Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, s ktorým fakulta koordinuje viaceré spoločné aktivity.

Pomocnú ruku na hraničných priechodoch permanentne podávajú aj študenti Gréckokatolíckej teologickej fakulty a bohoslovci Gréckokatolíckeho kňazského seminára PU pomáhajúci prekonávať i prípadné jazykové bariéry na rôznych kontaktných miestach. Zastúpenie má taktiež Fakulta zdravotníckych odborov, ktorej študenti okrem hraníc pomáhajú i na železničných staniciach s kúpou cestovných lístkov, zabezpečením stravy či dozorom detí.

Na hraniciach nechýbajú ani študenti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, ktorí zároveň telefonicky koordinujú utečencov z Ukrajiny do Prešova a okolia. Fakulta v spolupráci s Pravoslávnym kňazským seminárom PU ponúka tiež sociálno-právne, duchovné či psychologické poradenstvo.

Psychologickú pomoc pre svojich ukrajinských študentov zabezpečuje aj Inštitút psychológie Filozofickej fakulty či Katedra manažérskej psychológie Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu, ktorá zároveň zriadila Výcvikové stredisko krízovej intervencie. Jeho cieľom je praktický tréning základných komunikačných zručností krízovej intervencie pri poskytovaní sociálnej opory ľuďom utekajúcim pred ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, pričom daný študent musí ovládať ukrajinský jazyk.
Pedagogická fakulta rozbieha pomoc školám, ktoré začali začleňovať ukrajinské deti do svojich radov. Na základe pripravovaného Memoranda o spolupráci s mestom Prešov plánuje v najbližšom čase prostredníctvom svojich študentov realizovať animačné a vzdelávacie aktivity pre ukrajinské deti v materských a základných školách v rámci školských klubov detí v meste.

Na pôde Pedagogickej fakulty sa zároveň raz týždenne uskutočňuje kreatívny krúžok určený pre mladších ukrajinských súrodencov bývajúcich v Študentských domovoch PU. Pre tieto deti sa pod gesciou Fakulty športu dva dni v týždni realizujú i športové aktivity.

Tí študenti, ktorí majú záujem nezištne pomáhať a stáť sa dobrovoľníkmi sa môžu stále prihlásiť do univerzitnej databázy a byť tak nápomocní tým, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii.
Všetkým dobrovoľníkom ďakujeme!

Anna Polačková
Foto: PU