Skip to content
Menu
Menu

Fasádu objektu Krajského múzea zdobia odteraz zemiaky a pásavky

Mural. Tak nazývame relatívne nový a moderný umelecký smer, ktorý by sa dal laicky pomenovať aj ako maľba na stenu. Muraly sa zväčša tvoria na väčšie celoplošné steny, nachádzajúce sa vo verejnom priestore. Tí, ktorí sa domnievajú, že ide o grafity, sa mýlia. Pretože kým grafity sú zväčša ilegálne a nanášané sprejom, mural je čoraz viac legálne vyhľadávaný druh umenia, pri ktorom nechýba filozofický presah a dominuje v ňom nanášanie farieb štetcami a valčekmi.

Mural najnovšie aj fasádu objektu Krajského múzea v Prešove. Maľba je umiestnená na stene hasičskej expozície, a teda ju možno vidieť zo zadnej časti múzea.

Autorom výtvarného návrhu je Samuel Velebný, ktorý k nemu predstavil aj svoj myšlienkový koncept, ktorého podstata je založená na zemiaku ako dôležitom prvku európskej civilizácie. „Aj keď mnohé slovenské tradičné jedlá sú práve zo zemiakov, jednej z kľúčových rastlín našej civilizácie, pred 400 rokmi túto rastlinu na našom území nikto nepoznal. Vetvička zemiakovej rastliny vyjadruje časovú os civilizačnej kontinuity – od čias svojho príchodu do Európy, cez napadnutie pásavkami zemiakovými až po memento chorých listov na okraji výjavu. Ide o pripomienku a varovanie pred budúcnosťou, ktorú majú ľudia v rukách už dnes.

Navrhovaná maľba využíva formálny štýl starých rytín – chce tak nadviazať na “starožitného ducha“ múzea plného zbierkových predmetov. Tento štýl je však spracovaný súčasným výtvarným jazykom. Centrálne slnko v hornom fasádnom panely je inšpirované ilustráciami územia dnešného Peru z 16. storočia, teda obdobia, keď kolonizácia Európanmi spôsobila začiatok postupného exportu zemiakov. Na maľbe sa nachádzajú aj dve lode – oceánska a kozmická. Zemiaky totiž prišli do Európy práve loďou. Na druhej strane, aktuálny výskum NASA a International Potato Center v Peru skúma možnosti využitia zemiakov ako rastliny s vysokým nutričným významom a odolnosťou pre budúce kolónie Marsu,“ povedal o maľbe jej autor Samuel Velebný.

Autor muralu verí, že toto dielo sa nenachádza na múzeu náhodou, pretože tak ako je múzeum sprostredkovateľom histórie, tak je minulosť dôležitá pre kreovanie budúcnosti. Podľa dostupných informácií sa ukazuje, že zemiak slúžil nielen v minulosti, ale je neodmysliteľnou súčasťou prítomnej, no taktiež budúcej civilizácie. Fasáda Krajského múzea v Prešove je tak znovu pripomienkou a nositeľom dôležitého posolstva o potrebe nezabúdať na to, že minulosť výrazne ovplyvňuje budúci chod vecí.

Autor článku: Mgr. art. Nikoleta Krupská