Skip to content
Menu
Menu

Humanitárna pomoc z Prešovskej archieparchie bola rozdaná ľuďom v okolí Charkova

Prečítať článok

Uplynulý týždeň, v čase keď veriaci na Ukrajine slávili sviatky Kristovho narodenia podľa juliánskeho kalendára, bola v Charkove a v okolí mesta odovzdaná humanitárna pomoc, ktorú vyzbierali veriaci z Prešovskej archieparchie. Humanitárnu zbierku vyhlásil ešte na začiatku decembra vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor archieparchie.

Štyri plne naložené dodávky odviezol priamo do donedávna okupovaných oblastí Ukrajiny otec Jurij Popovič spolu s diakonom Petrom Tokačom a ďalším sprievodom.

V Charkove ich prijal miestny exarcha Vasilij Tučapec OSBM, ktorý v mene svojom a svojich veriacich poďakoval za všetku sprostredkovanú pomoc zo Slovenska a vladykovi Petrovi Rusnákovi adresoval ďakovný list.

„Pri rozdeľovaní humanitárnej pomoci zo Slovenska, ale aj z iných krajín, sme v Charkove mali možnosť vidieť približne dvetisíc ľudí, ktorí v dlhých radoch čakali na potraviny, či oblečenie. Vojna silno otriasla celým národom, mnohí prišli o všetko a z domova zutekali len s malou taškou, kde si zbalili len to najpotrebnejšie. Veľa ľudí býva v náhradných ubytovaniach, lebo im ruské okupačné vojská vypálili domy,“ priblížil situáciu na Ukrajine Jurij Popovič a zároveň dodal:

„Sme veľmi radi, že ľudia na Slovensku nezostali ľahostajní pri výzve vladyku Petra a zozbierali veľké množstvo potravín a šatstva, ktoré sme mohli adresne, priamo najviac trpiacim ľuďom odovzdať v čase pred ich Štedrým dňom.“

Vianočné balíčky, ktoré pre deti na Ukrajine nachystali skauti z Prešova, zaniesli do dedín Bezruki a Dergači. Deti potešili nielen balíčky a hračky, ale aj dobrovoľník Marco z Talianska, ktorý ako klaun navštevuje školy a škôlky a troškou humoru a zábavy sa snaží spríjemniť deťom čas, aby nemuseli myslieť na hrôzy vojny, kedy ich otcovia bojujú vo vojnovej zóne s nepriateľom.

ISPA
Foto: Daniel Popovič