Skip to content
Menu
Menu

Kam sa podľa Jozefa Lukáča posunul Prešovský kraj?

(pv) – Jozef Lukáč zo Záborského je poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a podpredsedom Prešovského samosprávneho kraja. Hovorí, že do politiky a hnutia SME RODINA vstúpil preto, aby svojou prácou mohol prispieť k pomoci rodinám, matkám s deťmi a zadĺženým ľuďom. V rozhovore, ktorý nám poskytol sme sa zaujímali o to, ktoré zámery sa mu podarilo alebo nepodarilo naplniť v Prešovskom kraji aj konkrétne v okrese Prešov.

O pár týždňov sa budú konať spojené voľby do orgánov územnej samosprávy. Ako by ste zhodnotili vaše doterajšie pôsobenie ako podpredsedu župy?
Najlepším zhodnotením mojej práce bude výsledok v blížiacich sa komunálnych voľbách. Tam nám ako v každých voľbách občania vystavia účet za našu prácu.

Rozumiem. Ale skúste našim čitateľom priblížiť, čo sa vám ako podpredsedovi župy podarilo alebo nepodarilo urobiť za uplynulé funkčné obdobie?
Nechcem, aby to vyznelo ako klišé, ale spoločne s kolegami sa nám podarilo realizovať množstvo projektov, ktorých výsledok pocítili občania nášho okresu. Zároveň, aby som bol férový, niektoré projekty sa nám zatiaľ nepodarilo realizovať kvôli objektívnym príčinám.

Čo máte na myslí? O akých objektívnych príčinách hovoríte?
Myslím pandémiu COVID-19 a teraz vojnový konflikt na Ukrajine. S takýmto niečím nikto z nás nepočítal a prirodzene, niektoré projekty a zmeny, ktoré sme chceli zrealizovať, museli byť prehodnotené. To však ale neznamená, že sme na ne zabudli. Práve z toho dôvodu som sa opäť rozhodol kandidovať za župného poslanca. Chcem tieto projekty dotiahnuť do úspešného konca v novom funkčnom období, tak ako som to robil aj doteraz.

Musím sa opakovať. Môžete povedať konkrétne projekty, ktoré sa podarili realizovať pre okres Prešov?
V oblasti školstva sa nám napríklad darí realizovať iniciatívu Catching-up Regions (CURI), a to konkrétne na Spojenej škole Ľudmily Podjavorinskej v Prešove.
Na čo som obzvlášť hrdý je skutočnosť, že sa nám podarilo spomedzi všetkých krajov na Slovensku zvýšiť zapojenie škôl do duálneho vzdelávania. Výhodou študentov, ktorý sa rozhodnú pre duál je, že časť výučby absolvujú priamo vo firme v oblasti svojho zamerania. Pri tomto type výučby dochádza reálne k prepojeniu medzi teoretickou prípravou a praxou. Študenti okrem teoretickej prípravy získajú aj prax u zamestnávateľa, s ktorým majú podpísanú učebnú zmluvu. Vďaka našej snahe vzrástol počet zapojených žiakov z 84 na rekordných 1 351.
Ako zástupca PSK som sa zúčastnil rokovaní s potencionálnym investorom BOSCH, ktorý môže do Prešova priniesť okrem investícií až 4 000 pracovných miest (hovoríme o priemyselnom parku Záborské). Nateraz však podrobnejšie informácie nemôžem poskytnúť, keďže ešte prebiehajú ďalšie rokovania s investorom.
Medzi ďalšie úspešné projekty patrí realizácia ďalších kilometrov cyklochodníkov
EUROVELO s prepojením až do Poľska, pre motoristov svetelná križovatka vo Veľkom Šariši, z výzvy poslancov môžem spomenúť napríklad opravu kultúrnych pamiatok UNESCO. Pomocou tejto výzvy je zreštaurovaný orgán v Konkatedrále sv. Mikuláša. V v okolitých obciach (Záborské, Gregorovce, Ruská Nová Ves, Víťaz a iné) sa podarilo postaviť alebo obnoviť detské ihriská, šatne, kompostoviská a mnoho ďalších projektov.

Ako je známe, okrem župného poslanca ste aktuálne aj poslancom Národnej rady SR. Viete z tejto pozície viac pomôcť nášmu okresu?

Musím použiť svoje slová z úvodu nášho rozhovoru. To, zhodnotia občania v blížiacich sa voľbách. Spomeniem však aktivitu s mojim kolegom Milošom Svrčekom, vďaka ktorej sa urýchli napr. proces vo verejnom obstarávaní.
Mohli by ste nám povedať viac o tejto aktivite?
Hovorím o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu na zmenu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Spoločne s kolegom Milošom Svrčekom sme iniciovali zmenu tohto zákona, čo bude mať za následok urýchlenie prípravy a výstavby R4. Trasa rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa je na začiatku úseku západne od mesta Prešov napojená na diaľnicu D1 v mimoúrovňovej križovatke Prešov – západ, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe. Na konci je v križovatke Prešov – sever navrhovaná rýchlostná cesta napojená na jestvujúcu cestu I/68. Rýchlostná cesta R4 tak bude tvoriť severný obchvat mesta Prešov. Spolu s tunelom Bikoš bude zabezpečovať bezpečné a rýchle prepojenie s už existujúcimi komunikáciami.
Tým, že som aktuálne aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky ma o to viac teší, že vyššie spomínané projekty realizované v našom okrese pomôžu celému Slovensku. Dovolím si povedať, že týmito projektami sa podarilo zvýšiť konkurencieschopnosť nášho okresu ako aj Prešovského samosprávneho kraja. Tieto projekty rozhodne svojím významom prevyšujú okres Prešov.