Skip to content
Menu
Menu

Kraj prepája vzdelávanie na školách s potrebami trhu práce

Prečítať článok

V poradí štvrtá sektorová konferencia zameraná na 3D tlač a najmodernejšie technológie zaujala žiakov stredných škôl v Prešovskom kraji. Tí si mohli prostredníctvom 3D skenera vyrobiť minirepliku samého seba.

Ako fungujú najmodernejšie 3D tlačiarne, 3D skenery a prístroje na tvarovanie plastov, si mohli pozrieť študenti v stredu 28. septembra v Poprade na štvrtej sektorovej konferencii Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Tá bola venovaná 3D tlači, inováciám, moderným technológiám a postupom v tejto oblasti s prepojením na stredné odborné vzdelávanie.
„Spájame vysoké školy, naše stredné školy a zamestnávateľov. Spájame najmodernejšie trendy, ktoré sú súčasťou bežnej praxe vo firmách, a ktoré chceme aplikovať v našich školách. Len tak môžeme adekvátne prepájať stredoškolské vzdelávanie s trhom práce,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Medzi účastníkmi konferencie boli okrem zamestnávateľov zaoberajúcich sa 3D tlačou aj žiaci, majstri a učitelia stredných škôl s technickým zameraním z rôznych častí kraja. Zástupcovia vysokých škôl priblížili žiakom jednotlivé postupy, špecifiká a možnosti aditívnej výroby, teda výroby formou 3D tlače. Poukázali tiež na využiteľnosť a potenciál v rôznych oblastiach priemyslu a priemyselnej výroby.

„V oblasti výroby, elektrotechniky a strojárstva je vývoj technológií a výrobných postupov naozaj veľmi rýchly a táto konferencia ponúkla dostatočný priestor na predstavenie základných trendov a inovácií v oblasti 3D tlače,“ doplnil vedúci Odboru školstva ÚPSK Ján Furman.

Prostredníctvom 3D skenera, ktorý umožňuje skenovať aj objekty vo veľkosti dospelého človeka, si mohli účastníci konferencie nechať vyrobiť zmenšený 3D model (obraz) samého seba.

Konferencia sa uskutočnila v rámci Národného projektu Zlepšenia stredného odborného školstva v Prešovskom kraji. Projekt je jedným z výstupov iniciatívy na pomoc dobiehajúcim regiónom Catching- up Regions, na ktoré je alokovaných 5 miliónov eur. Posledná, piata, konferencia v oblasti vzdelávania sa uskutoční v októbri na tému duálne vzdelávanie.

Lea Lehotská
Foto: PSK