Skip to content
Menu
Menu

Kováčska ulica bude dočasne uzavretá

Prečítať článok

Kováčska ulica, v úseku od križovatky zo Slovenskou ulicou po križovatku s Hlavnou ulicou, bude dočasne uzavretá. Obmedzenie potrvá v termíne od 4.10. do 11.10.2022. Dôvodom je oprava kanalizácie.

Z dôvodu opravy havarijného stavu kanalizácie vo vlastníctve Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., špeciálnou bezvýkopovou metódou (vkladaním tzv. „rukávu“), dôjde k celkovej uzávierke Kováčskej ulice, v termíne od 4. októbra do 11. októbra 2022. Uzávierka sa týka úseku od križovatky zo Slovenskou ulicou po križovatku s Hlavnou ulicou.

Dopravná obslužnosť predmetnej lokality a priľahlých nehnuteľností bude zabezpečená dočasným zobojsmernením Slovenskej ulice, v úseku od križovatky so Špitálskou ulicou po križovatku so Slovenskou ulicou.
Z dôvodu uvedenej zmeny organizácie dopravy dočasne nebude možné parkovať na predmetnom úseku Slovenskej ulice.

V tejto súvislosti žiadame všetkých vodičov, aby pri jazde po Slovenskej ulici, v smere od Františkánskeho námestia na ulice Duklianska a Levočská, uprednostnili trasu po Metodovej ulici a následne po Konštantínovej ulici, čím dopomôžu k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Zdroj: presov.sk