Skip to content
Menu
Menu

Krajská platforma Pomôžme Ukrajine prepája ľudí i organizácie

Prečítať článok

Po vypuknutí vojnového konfliktu sa Prešovský samosprávny kraj ihneď zameral na možnosti pomoci v rámci svojich kompetencií. Ešte 25. februára zriadil vlastnú platformu zameranú na sieťovanie dobrovoľníkov v kraji, ktorí chcú pomáhať vojnovým utečencom. Za prvých desať dní jej fungovania sa na nej prihlásilo už 150 ľudí, firiem a organizácií. V prevažnej miere poskytujú pomoc s ubytovaním, materiálnym zabezpečením a vo výraznej miere aj s tlmočením.

PSK má zriadenú platformu Pomôžme Ukrajine. Jej súčasťou je podstránka zameraná na zhromažďovanie informácií pre obyvateľov kraja, ktorí sa chcú zapojiť do humanitárnej pomoci ukrajinským utečencom a na konkrétne aktivity PSK zamerané na pomoc migrantom. Prináša tiež dôležité kontakty a odkazy na veľvyslanectvo, konzulát, migračné centrum a ďalšie užitočné informácie, ktoré sú pravidelne aktualizované.

Súčasťou platformy je zároveň emailová podpora ukrajina@psk.sk a callinka 051/70 81 777, ktorá funguje denne od 8.00 do 18.00 hod.

Aktuálne sa prostredníctvom tejto platformy kraju podarilo spojiť už približne 150 fyzických osôb, firiem a rôznych organizácií na jeho území v pomoci Ukrajine. Ich pomoc je rôznorodá. Zameraná je na dobrovoľnícku činnosť, pričom celkovo platforma doteraz zosieťovala už okolo 70 dobrovoľníkov.

Taktiež ide o ponuky s ubytovaním a na materiálnu pomoc, ktorej súčasťou sú zbierky potravín, lôžkovín či drogérie. Humanitárna pomoc je následne priamo smerovaná na najviac vyťažené miesta, ktorými sú hraničné priechody, prihraničné obce, núdzové ubytovacie zariadenia  a pod.

Medzi ďalšie prejavy solidarity subjektov, organizácií i fyzických osôb, ktoré sa objavujú v rámci platformy prešovskej župy,  patria rôzne služby od vzdelávania cez pomoc matkám pri dojčení až po čistenie oblečenie a posteľnej bielizne. Súčasťou skupiny ľudí, ktorí sa na platforme zaregistrovali, sú aj študenti župných stredných škôl, pri internátoch ktorých PSK vyčlenil ubytovacie kapacity pre utečencov.

Zdroj: PSK