Skip to content
Menu
Menu

Križovatka Solivarská-Východná bude s Košickou ulicou prepojená trolejovým vedením

Prečítať článok

Mesto Prešov začalo s realizáciou projektu jednosmerného prepojenia križovatky Solivarská/Východná s Košickou ulicou. Projekt je financovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Predmetom projektu je výstavba jednosmerného prepojenia trolejbusových tratí z okružnej križovatky Východná – Solivarská na Košickú ulicu v dĺžke 186 metrov.

Výstavbou nového jednosmerného prepojenia bude zabezpečená plynulosť prevádzky liniek MHD a zvýši sa rýchlosť prepravy. Úsporou nákladov na údržbu a prevádzku trolejbusových tratí budú vytvorené podmienky pre realizáciu ďalších investícií do modernizácie trolejbusovej trakcie a jej trvalú udržateľnosť.

V rámci stavebných prác bude zrealizovaná úprava novej trasy trolejového vedenia, úprava prevesov trolejového vedenia a nové trakčné stožiare. Trolejbusová stopa bude začínať na krížení trolejovej stopy v rámci okružnej križovatky a bude ukončená zjazdnou výhybkou s jestvujúcim trolejovým vedením na Košickej ulici.

Celkové náklady na realizáciu predstavujú 127 972,20 eur vrátane DPH, z toho výška NFP je 121 573,59 eur. Náklady vo výške 6 398,61 eur uhradí mesto Prešov z vlastných zdrojov.

Zdroj: presov.sk