Skip to content
Menu
Menu

Vodiči prímestskej dopravy v PSK budú mať vyššie mzdy

Vodiči a prevádzkový personál prímestskej dopravy v kraji si prilepšia. Prešovská župa vyčlenila od prvého apríla na zvýšenie ich miezd takmer 1,5 miliónov eur.

Mzdy vodičov prímestskej autobusovej dopravy v najbližšom období porastú. Prešovský samosprávny kraj (PSK) totiž od 1. apríla pristupuje k zvýšeniu ekonomicky oprávnených nákladov tzv. EON v položke priame mzdy a odvody z miezd (mzdy vodičov) a iné náklady – mzdy technicko-hospodárskych zamestnancov.

„Do konca tohto roka sme vyčlenili na zvýšenie miezd takmer 1,5 miliónov eur, z toho na mzdy vodičov takmer 1,3 miliónov eur a na mzdy technicko-hospodárskych zamestnancov zhruba 213-tisíc eur. Celkovo ide už o šieste zvyšovanie miezd vodičov od roku 2018,“ priblížil predseda PSK Milan Majerský.

Ako dodal, presné zvýšenie miezd bude závisieť od výkonov, druhu turnusu, fondu pracovného času a ďalších prevádzkových charakteristík výkonu vodiča. Na mzdy vodičov je však v konečnom dôsledku vyčlenená takmer polovica fixných nákladov na vykonaný kilometer tejto služby, čo predstavuje 44 %, pri celkových nákladoch je to tretina, približne 34 %.

Zvýšenie miezd vodičov sa dotkne všetkých dopravcov PSK, teda SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad a BUS Karpaty. Aktuálne zamestnávajú títo dopravcovia viac ako 640 vodičov a zhruba sto technicko-hospodárskych zamestnancov.

Lea Heilová
Foto: PSK