Skip to content
Menu
Menu

PSK hľadá dobrovoľníkov do ubytovacích zariadení pre utečencov

Prešovský samosprávny kraj hľadá dobrovoľníkov pre zariadenia núdzového ubytovacieho, ktoré vyčlenil pre vojnových utečencov z Ukrajiny. Aktuálne potrebuje zabezpečiť dobrovoľnícku činnosť pre zariadenia v Prešove a Vranove nad Topľou. A to minimálne do konca marca.

Krajská samospráva potrebuje zabezpečiť dobrovoľníkov na výkon dobrovoľníckej služby pre ubytovaných migrantov z Ukrajiny. Dobrovoľníkov hľadá pre zariadenia vytvorené v školskom internáte pri SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou a v bývalom sídle SOŠ dopravnej v Prešove.

Výzva PSK trvá minimálne do 31. marca 2022. Zameraná je výlučne na dobrovoľnícku činnosť ako poskytovanie informácií, výkon recepčnej služby či plnenie pokynov zodpovedných osôb na mieste v dvoch zmenách, a to v dennej od 8.00 do 20.00 hod a nočnej od 20.00 do 8.00 hod.

Prihlasovanie dobrovoľníkov je možné cez prihlasovací formulár zverejnený na webovom sídle kraja.

Kraj má nateraz vyčlenených celkovo až trinásť zariadení pre núdzové ubytovanie vojnových utečencov. Okrem Prešova a Vranova nad Topľou taktiež zariadenia aj v Snine, Bardejove, Poprade, Svite Kežmarku, Svidníku či v Sabinove. V tých je k dnešnému dňu, 22. marcu, ubytovaných 477 migrantov.

Konkrétne v zariadeniach v Prešove a vo Vranove nad Topľou, ktorých sa týka aktuálna výzva pre výkon dobrovoľníckej činnosti, je to spolu 161 vojnových utečencov.

Zdroj: PSK