Skip to content
Menu
Menu

Ladislav Matisko jubiloval

V nedeľu 28. augusta oslávil vzácne životné jubileum – osemdesiate piate narodeniny – pedagóg a matičiar PhDr. Ladislav Matisko. Bol dlhoročným stredoškolským pedagógom, významné bolo jeho pôsobenie v Matici slovenskej.

Bol zakladateľom a vyše štyridsať rokov pôsobil na Jedenásťročnej strednej škole, neskôr Gymnáziu na Konštantínovej ulici v Prešove. Učil aj na súkromnej strednej škole Elba. Tvorivo a plodne mnoho rokov pracoval ako predseda miestneho odboru a Krajskej rady Matice slovenskej v Prešove a člen výboru Matice slovenskej v Martine, pričinil sa o vznik viacerých súťaží a podujatí, ktoré podporujú slovenskú kultúru, umenie, literatúru a o zviditeľňovanie osobností slovenského národného života. Učil láske k rodnému jazyku, venoval sa i publikačnej činnosti. Jeho pôsobenie bolo ocenené viacerými vyznamenaniami.

V roku 2017 si prevzal Cenu mesta Prešov za významné zásluhy pri výchove a vzdelávaní mladej generácie a za celoživotnú obetavú činnosť pri formovaní národného povedomia mládeže i dospelých, pri ochrane a zveľaďovaní slovenského jazyka, kultúrneho dedičstva, ľudovej kultúry, umenia a národných tradícií. Veľmi si vážil veľké, krásne a obetavé poslanie pedagóga. Zdôrazňoval, že toto povolanie si žiada obetu, srdce, lásku. Ak to rozdáte, vráti sa vám.

(jac)
Foto: matica.sk