Skip to content
Menu
Menu

Literárna súťaž projektu Sestry Prešovského kraja má svojich víťazov

Prečítať článok

Prešovský samosprávny kraj (PSK) spustil minulý rok v súvislosti s Rokom sestier a pôrodných asistentiek pripravil unikátny projekt Sestry Prešovského kraja
s  množstvom sprievodných aktivít. Jednou z nich je aj literárna súťaž Daj fotke príbeh, do ktorej sa zapojilo spolu 72 škôl z celého kraja a ktorá už pozná svojich víťazov. Kategóriu ZŠ ovládla Gabriela Galajdová, kategóriu stredných škôl Maxima Anderková, Cenu predsedu PSK získala Emma Kičurová. Zaujímavosťou je, že všetky tri víťazné literárne diela sú lyrické.

Projekt Sestry Prešovského kraja sa začal rodiť v lete 2020 vo vybraných zdravotníckych zariadeniach v kraji, s cieľom poukázať na dôležité postavenie sestier a pôrodných asistentiek v našej spoločnosti. Na projekte spolupracovali Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaP) a renomovaný fotograf Jano Štovka. Samospráva v rámci aktivít projektu naplánovala putovnú výstavu umelcových fotografií, vydala tlačenú 60-stranovú publikáciu a stolový kalendár a tiež pripravila literárnu súťaž Daj fotke príbeh .

Literárna súťaž Daj fotke príbeh prebiehala od 18. decembra 2020 do 18. februára 2021 a zapojiť sa do nej mohli žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl a študenti stredných škôl z celého Prešovského kraja. Jej cieľom bolo k vzniknutým fotografiám Jána Štovku vytvoriť príbeh, esej či básnické dielo v stanovenom rozsahu a podnietiť tak mládež vyjadriť svoj názor k téme zdravotníckeho povolania.

Najviac vyberaná fotografia pre literárnu tvorbu_ Centrum pre deti a rodiny Prešov.

„Oceňujem enormný záujem žiakov základných a stredných škôl o súťaž Daj fotke príbeh a úprimne sa teším, že sa do nej zapojili v takom hojnom počte a čo chcem vyzdvihnúť tak zo štátnych, ako aj súkromných a cirkevných škôl v kraji. Aj touto cestou by som chcel vyzdvihnúť najmä kreativitu týchto žiakov, ich osobný vklad, keďže mnohé príbehy sa zakladali na skutočnej udalosti, ale aj reflektovanie na aktuálnu situáciu, pretože viacero príbehov opisovalo svetovú pandémiu koronavírusu. Z literárnych príspevkov bolo cítiť, že mladí ľudia si uvedomujú vážnosť situácie. Vo viacerých prípadoch zdravotným sestrám ďakovali, a to nielen v súvislosti s pandémiou. Svoju vďaku im vyjadrovali najmä za ich starostlivosť na základe vlastnej skúsenosti, ktorú sami prežili,“ zhodnotil súťaž predseda PSK Milan Majerský.

Do súťaže sa zapojilo spolu 72 škôl z Prešovského kraja – 34 základných a 38 stredných škôl. V stanovenom termíne prišlo 289 príspevkov, z toho 110 v kategórii ZŠ a 179 v kategórii SŠ. Tie prešli užším výberom, do ktorého bolo nominovaných po 30 príspevkov v každej kategórii. Vybrané príspevky hodnotila štvorčlenná odborná porota, a to kľúčom udeľovania bodov od 1 po 10, pričom najvyšší počet udelila najlepšiemu príspevku. V každej z kategórií sa okrem prvých troch miest na základe súčtu bodov udelilo aj päť čestných uznaní.

Porota sa zhodla, že každá práca bola jedinečná či už svojou témou, spracovaním alebo osobným vkladom. Hodnotené príspevky boli rozmanité, nabité emóciami a zastupovali rôzne štýly a žánre. Išlo o silné skutočné príbehy, krátke poviedky, poéziu, ale aj úvahy. Zároveň porotcovia ocenili zmysel pre humor niektorých autorov, ktorí tak vážne témy, ako je napr. hospitalizácia v nemocnici, vedeli bravúrne odľahčiť. Aj keď bola každá práca výnimočná, niekoľko z nich vynikalo a tie sa odborná porota rozhodla oceniť.

V kategórii základných škôl od porotcov najviac bodov získalo lyrické dielo s názvom HLAS…!? ôsmačky Gabriely Galajdovej zo ZŠ Komenského Svidník, ktoré vzniklo k fotografii z Oddelenia intenzívnej medicíny a anesteziológie Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove. Druhé miesto si vysúťažil Ján Kima zo ZŠ Čaklov so svojím príbehom Rendez-vous, tretie Michal Balara zo ZŠ Bajkalská Prešov s básňou Oči nad rúškom.

V kategórii stredných škôl zvíťazila tretiačka Hotelovej akadémie Prešov Maxima Anderková so svojou básňou Ono. Autorka ju vytvorila k fotografii z Centra pre deti a rodiny v Prešove. Druhé miesto získal Adam Mochňák z Gymnázia Lipany s lyrickým dielom Zo skúsenosti, tretie miesto Veronika Chomová z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša Prešov s prozaickým dielom Objím ma.

Z diel v užšom výbere vzišiel aj víťaz špeciálnej kategórie Cena predsedu PSK. Predseda PSK Milan Majerský svoju cenu udelil tretiačke Emme Kičurovej z Hotelovej akadémie Prešov a jej básni s názvom Krátky rozhovor. Tá vznikla k fotografii z Perinatologického centra Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove.

Mladí literáti si z galérie fotografií Jána Štovku pre svoje práce najčastejšie vyberali fotografiu číslo 2 z Centra pre deti a rodiny v Prešove, a to až v 25 prípadoch. Spomedzi víťazných prác dominovali fotografie číslo 15 a 23 realizované v Dome ošetrovateľskej starostlivosti Humenné, Lipová a tiež snímka číslo 24, ktorá vznikla na Oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove.

Autori troch víťazných prác a držitelia čestných uznaní v oboch kategóriách si svoje ocenenia preberú osobne z rúk predsedu PSK Milana Majerského a zástupcu SKSaPA po uvoľnení opatrení. Víťazné práce budú verejne  publikované a zároveň vyjdú v pripravovanej publikácii k súťaži.

Ivana Ondriová
Oddelenie komunikácie a propagácie PSK

Výsledková listina súťaže Daj fotke príbeh, Kategória ZŠ:

 1. miesto – Gabriela Galajdová, ZŠ Komenského Svidník, 8.A
 2. miesto – Ján Kima, ZŠ Čaklov, ôsmy ročník
 3. miesto – Michal Balara, ZŠ Bajkalská Prešov, 9.B

Čestné uznania:

 1. miesto – Jakub Lukáč, ZŠ Juh Vranov n./Topľou, 9.B
 2. miesto – Sandra Onderová, ZŠ Soľ, 9.A
 3. miesto – Sarah Viňarská, ZŠ a MŠ Havaj, deviaty ročník
 4. miesto – Nina Sabolová, ZŠ Barolomeja Krpelca Bardejov, 8.A
 5. miesto – Hana Vorobelová, ZŠ Kúpeľná Prešov, deviaty ročník

Výsledková listina súťaže Daj fotke príbeh, Kategória SŠ:

 1. miesto – Maxima Anderková, Hotelová akadémia Prešov, 3.A
 2. miesto – Adam Mochňák, Gymnázium Lipany, septima
 3. miesto – Veronika Chomová, Katolícka spojená škola sv. Mikuláša Prešov, septima

Čestné uznania:

 1. miesto – Richard Kaleta, Spojená škola Stará Ľubovňa, 1.A
 2. miesto – Radka Baranová, Katolícka spojená škola sv. Mikuláša Prešov, oktáva
 3. miesto – Dušan Mirga, Spojená škola Spišská Stará Ves, 3.G
 4. miesto – Gréta Palušková, Gymnázium Lipany, kvinta
 5. miesto – Bibiána Bundová, Gymnázium Cyrila Daxnera Vranov, 4.C

Cena predsedu PSK:

Emma Kičurová, Hotelová akadémia Prešov, 3.B

Zloženie odbornej poroty:

Lukáš Kober – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Veronika Lazoríková – novinárska obec

Iveta Tarabčáková – Oddelenie školstva PSK

Lea Heilová – Oddelenie komunikácie a propagácie PSK