Skip to content
Menu
Menu

Na Domaši by sa mali vybudovať nové prístaviská a promenáda

Prečítať článok

Krajskí poslanci odobrili unikátny projekt pre vodnú nádrž Veľká Domaša. Počíta s vybudovaním prístavísk a plávajúcej promenády, a najmä s prepojením jednotlivých rekreačných stredísk v okolí Domaše. Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje sedem miliónový investičný zámer financovať alokáciou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci schváleného balíka projektov Integrovanej územnej stratégie PSK.

Dvanásť typizovaných prístavísk, jedno domovské prístavisko a tiež plávajúca promenáda. To všetko by sa malo vybudovať v okolí vodnej nádrže Veľká Domaša vďaka investičnej akcii prešovskej krajskej samosprávy. Projekt jej zatraktívnenia schválil krajský parlament na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí a odobril tiež jej predpokladaný rozpočet, ktorý je vo výške 7 milión eur. PSK na financovanie zámeru chce využiť 85 % zdrojov z EFRR, ako aj štátne a vlastné zdroje.

Každé typizované prístavisko by mali tvoriť hlavné mólo pre pristávanie výletnej lode a ďalšie mólo pre rekreačné plavidlá.  Mali by sa stať súčasťou vytipovaných lokalít Zelená Lagúna, Monika, Poľany, Eva, Hotel Zátoka, Autokemp Krym, Kostol sv. Štefana či Nová Kelča. Postavia sa tiež v lokalite Valkov, pri Hoteli Lilka, v Atokempe Tíšava a pri Kostole Najsv. Srdca Ježišovho.

Ďalšou stavbou v rámci projektu by malo byť samostatné domovské prístavisko, vybudované za účelom pristávania a vyväzovania výletnej lode do dĺžky 35 metrov. A taktiež na nástup a výstup pasažierov v rekreačnej oblasti Dobrá.

V okolí Veľkej Domaše by mala pribudnúť tiež nová plávajúca promenáda. Zložená by mala byť z troch hlavných častí. Konkrétne ide o plávajúce premostenie zátoky Domaša Dobrá, ďalej plávajúce prístavisko pre rekreačné plavidlá s odhadovaným počtom 120  trvalých parkovacích miest pre rekreačné plavidlá a samotnú promenádu.

Projekt Typizovaných prístavísk, domovského prístavu a plávajúcej promenády pre vodnú nádrž Veľká Domaša prinesie väčšie možnosti mobility návštevníkov. Zatraktívni tiež využívanie rekreačných oblastí a turistických atrakcií v lokalite.  Výstavba jednotlivých prístavných objektov zároveň napomôže rozvoju malého a stredného podnikania v oblasti služieb, čo predpokladá vytvorenie kvalitných podmienok pre rozvoj ekologických a bezmotorových vodných športov.

Na predmetný zámer je pritom napojených niekoľko doplňujúcich projektov. Zamerané sú na investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, ako aj odpadového hospodárstva či prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v okolí viacúčelového vodného diela nachádzajúceho sa na území okresov Stropkov a  Vranov nad Topľou.

Oddelenie komunikácie po-kraj.sk