Skip to content
Menu
Menu

Na Fakulte zdravotníckych odborov otvoria novú intermediálnu učebňu

(pv) – Náročnosť a špecifiká poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti detskému pacientovi si vyžaduje diferencovaný vzdelávací prístup. Na Fakulte zdravotníckych odborov PU v Prešove sa podarilo zriadiť intermediálnu učebňu primárne určenú pre nácvik a simuláciu ošetrovateľských intervencií u detského pacienta.  Slávnostne ju otvoria zajtra, 30.11.2022  o 13. hodine.

Nové vzdelávacie prostredie aktuálne disponuje základným materiálno-technickým a prístrojovým vybavením, zakúpené boli detské modely a figuríny nízkej a strednej úrovne vernosti. Učebňa je koncipovaná do troch častí – detská izba, vyšetrovňa, učebňa – tak, aby výučba v čo najväčšej miere simulovala klinické vzdelávanie a zvýšila sa jej kvalita.  

Učebňa je určená pre študentov odboru ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Primárne pre prvé ročníky – vstupná demonštrácia a nácvik ošetrovateľských postupov u detí, ale budú ju využívať študenti vyšších ročníkov.

Keďže pregraduálne všeobecne orientované vzdelávanie sestier istým spôsobom pediatriu dostáva do úzadia, učebňa umožní skorigovať nepomer medzi vzdelávaním orientovaným na dospelého pacienta a detského pacienta. Súčasne môže vykrývať limity klinického vzdelávania na detských oddeleniach, kde musíme rátať s nižším potom lôžok, skracujúcou sa dĺžkou hospitalizácie, orientáciou sa na primárnu a následnú zdravotnú sféru. 

Ilustračné foto: FZO PU