Skip to content
Menu
Menu

Primátorovi Františkovi Oľhovi schválili zvýšený plat

(pv) – Na prvom riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schvaľovali poslanci okrem iného aj plat pre nového primátora Františka Oľhu. Podľa zákona by to mal byť 3,54-násobok sumy priemernej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci rok, teda 4 287 eur.  Zastupiteľstvo však schválilo zvýšenie o 40 percent, čo je 6 002 eur. Hlasovalo zaň 17 poslancov, piati sa zdržali, jeden bol proti a dvaja nehlasovali.

Primátor poslaneckému zboru oznámil, že jeho zástupcom a teda viceprimátorom je Richard Drutarovský s účinnosťou od 23. novembra a určil mu plat vo výške 70 % z platu primátora, čo je 4 202 eur. Najmladší z poslaneckého zboru Lukáš Anderko, mal k tejto voľbe výhrady. Predložený materiál považoval za chabý, chýbali mu v ňom konkrétne určené kompetencie  a právomoci viceprimátora. „Neviem, čo bude pre toto mesto štyri roky robiť. Som veľmi sklamaný. Vieme len to, že bude poberať 70 percent platu, čo je 36-tisíc eur ročne, “ povedal v rozprave Anderko.

Vraj musel pátrať po životopise Richarda Drutarovského a ako sa dozvedel, v jeho daňovom priznaní za rok 2021 bol mimo poslaneckej činnosti príjem 125 eur.

Primátor František Oľha na jeho kritiku reagoval vecne. „ Materiál nie je konkrétnejší preto, lebo sme ešte nepodpísali doložku a to z dôvodu, že na to nebol čas. Viete, že sme riešili mimoriadnu situáciu v meste, ale poviem to rovno, viceprimátor bude mať na starosti územný plán, životné prostredie, výstavbu, dopravu a riadenie projektov, teda najťažšie témy mesta a tomu zodpovedá aj jeho plat,“ argumentoval Oľha.

Pripomenul tiež, že zverejnenie životopisu v materiáli nepovažoval za potrebné, vzhľadom na to ako dlho pôsobí Richard Drutarovský v zastupiteľstve a na to, že svoj životopis zverejnil už neraz, keď kandidoval za primátora.

Reakcia poslanca Lukáša Anderka na vystúpenie primátora bola zaujímavá. Konštatoval, že zákon ani neukladá taký materiál predkladať do zastupiteľstva. Otázkou teda je, čo chcel predchádzajúcim kritickým vystúpením kolegom a verejnosti povedať. 

Hlasovaním potvrdilo Richarda Drutarovského v pozícii viceprimátora 28 poslancov, 1 nehlasoval.