Skip to content
Menu
Menu

Nesmú byť zabudnutí

Mestská galéria Caraffka vás srdečne pozýva na dvojvernisáž výstav s jednou spoločnou témou. Výstavu Židovský Prešov alebo Nesmú byť zabudnutí pripravila Mestská galéria Caraffka v spolupráci s občianskym združením K-art. Tejto výstave predchádzali výstavy Židovské Košice, Kežmarok, Bardejov, Banská Štiavnica, Spišská Nová Ves a Levoča.

Výstava prezentuje tvorbu od 15 autorov z 5 štátov. Téma plenéru nebola len o maľovaní výtvarne zaujímavých objektov, malebných zákutí či nekonkrétnych portrétov. Výstava nie je len prehliadkou obrazov. Je to aj vyjadrenie postoja a vzťahu k tej časti mesta a hlavne k jej obyvateľom, ľuďom, ktorí tu boli a nie sú. Tých, ktorí prišli o život v dôsledku holokaustu a ktorí sa postupne vytrácali zo spoločných životov a zanechali tu stopu. Teraz žijú v Amerike, v Izraeli či v Nemecku. Cieľom je poslať túto kolekciu obrazov do sveta i na púť po slovenských mestách, kde žila kedysi významná židovská komunita.

Výstava Prázdna stolička je výsledkom školského projektu Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove (EKG) o pátraní po osudoch žiakov židovského pôvodu vylúčených v školskom roku 1940/1941 zo školy. Cieľom výstavy je poukázať na ohavnosť nariadení Slovenského štátu od roku 1939, ktoré zakázali študovať žiakom židovského pôvodu na stredných školách na Slovensku a posielali ich v transportoch na istú smrť.

Poslaním výstavy je prinášať poznatky o ich živote a spoločenských pomeroch vtedajšej doby súčasnému človeku prostredníctvom dobových fotografií, historických dokumentov, plagátov či dobového oblečenia. Približuje životný príbeh Róberta Cvi Bornsteina, autora knihy Záblesky v temnote, dnes 96-ročného bývalého žiaka ev. kolégia, žijúceho v Izraeli a Agneše Kalinovej, rod. Farkašovej, ktorá svoje spomienky na Prešov a školu počas vojny zachytila v knihe Mojich 7 životov.

Súčasťou výstavy je aj spomienka na 4 žiačky gymnázia: Alžbetu Silbersteinovú, Magdalénu Amsterovú, Magdalénu Hartmannovú a Kláru Lustbáderovú, ktoré boli v 1. transporte dievčat a žien odvezené v dobytčích vagónoch z Popradu do Osvienčimu (z 999 prežilo hrôzy a utrpenie len 20). Výstavu k dnešnému dňu navštívilo vyše 500 návštevníkov. Medzi nimi bola aj Júlia Sherwood, dcéra Agneše Kalinovej, ktorá v súčasnosti žije a tvorí v Londýne.

Súčasťou výstavy je aj krátky film ,,Nenastúpili“ – životný príbeh pani Evy Benešovej a jej rodiny židovského pôvodu z Prahy, ktorá prežila 2. svetovú vojnu útekom a ukrývaním sa na Slovensku a vtedajšom území Maďarska na základe rozhodnutia, že neuposlúchnu príkazy na nástup do transportu.

Režisérkou filmu je Martina Vančurová, autormi žiaci ZUŠ v Benešove. Za poskytnutie videa na vzdelávacie účely ďakujeme ZŠ Raslavice, kde bol film prvýkrát v SR prezentovaný a žiaci tejto školy pripravili svoju kreslenú verziu filmu. Pani Evu Benešovú spoznali mladí autori prostredníctvom videokonferencie a následne jej svoje dielka odoslali do Prahy. Počas otvorenia výstavy sa predstaví spevácka skupina učiteľov Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove pod vedením Mgr. Sone Grestyovej. 

Obe výstavy potrvajú do 25. marca 2023.

Zdroj: presov.sk