Skip to content
Menu
Menu

Niektoré župné stredné školy majú nové oddychové zóny

Prečítať článok

Stredné školy v Prešovskom kraji okrem tried, dielní, laboratórií, učební a knižníc najnovšie disponujú aj špeciálnymi miestami na oddych. Oddychové zóny a čitateľské kútiky sa tu budujú vďaka grantovému programu #zlepšimeto, ktorý krajská samospráva vyhlasuje v spolupráci s Radou mládeže Prešovského kraja od roku 2019. Tento rok sa medzi školy prerozdelilo 5-tisíc eur.

Vďaka unikátnej výzve #zlepšimeto nedávno otvorili nové oddychové zóny ďalšie župné stredné školy. A to v Humennom, Prešove i Sabinove. Špeciálne „free“ zóny ich žiaci využívajú na trávenie voľného času počas prestávok medzi hodinami a po vyučovaní. Priestory sú dovybavené nábytkom, knihami a spoločenskými hrami a častokrát zatraktívnené relaxačnými maľbami samotných žiakov. Slúžia najmä na zlepšovanie medzižiackych vzťahov a zjednocovanie mladých. Štvrtý ročník výzvy priniesol celkovú alokáciu 5-tisíc eur a 11 úspešných projektov.

Teším sa, že memorandum a spolupráca s Radou mládeže Prešovského kraja priniesli spustenie originálneho a atraktívneho programu, ktorý sa medzi strednými školami teší veľkej obľube. Je ideálny na to, ako im dať novú energiu, ako tu vytvoriť dobrú atmosféru, ktorá mladých motivuje. Práve vďaka programu #zlepšimeto a grantovým peniazom sa častokrát príliš formálne priestory škôl menia na atraktívne miesta, kde to žije, kde sa utužujú vzťahy, nadväzujú priateľstvá, kde sa stierajú akékoľvek rozdiely a mládež zabúda na mobily. Program však neprináša len nové oddychové zóny, ktoré si žiaci budujú svojpomocne a vďaka vlastnej kreativite, ale aj zaujímavé verejnoprospešné projekty zamerané na seniorov či ekológiu,“ priblížil výzvu predseda PSK Milan Majerský.

Oddychovú zónu na relax a trávenie prestávok nedávno vytvorili žiaci SOŠ obchodu a služieb, Humenné. Časť triedy na tento účel vymaľovali, zariadili ju paletovým nábytkom a skladacími regálmi a jej steny skrášlili vlastnými prácami.

Zónu pokoja a mieru pred niekoľkými dňami otvorili v Spojenej škole, Sabinov. Stretávajú sa v nej žiaci s rovesníkmi z Ukrajiny a zjednocujú sa aj zo žiakmi z marginalizovaných skupín či zo znevýhodneného prostredia. Mladí z odboru drevospracujúca výroba sa zhostili drevárskej práce. Taktiež tu zakúpili hrací stôl s viacerými spoločenskými hrami či stolný futbal kalčeto. V zóne nechýbajú sedací vak, taburetky, koberec a relaxačné maľby na stenách.

V SPŠ stavebnej v Prešove zrealizovali unikátny projekt Offphone. Priestor dovybavili sedacími vakmi, konferenčným stolíkom, kvetináčmi aj výtvarnými prácami tunajších žiakov. Zónu odovzdali do užívania 10. novembra s heslom bez mobilov.

Škola umeleckého priemyslu v Prešove uspela s projektom vytvorenia Oddychovej zóny na schodisku za účelom zlepšenia medzižiackych vzťahov a trávenia voľného času. Vďaka grantu krajskej samosprávy si žiaci vytvorili priestor so 40 podsedákmi potlačenými piatimi najlepšími grafickými dizajnami žiakov

Grantový program  #zlepšimeto je zameraný na skvalitnenie života mladých ľudí na stredných školách v Prešovskom kraji, a to prostredníctvom angažovaných žiackych školských rád.

Medzi úspešnými žiadateľmi o grant sa tento rok zaradilo deväť župných stredných škôl, okrem vyššie uvedených aj Gymnázium C. Daxnera vo Vranove nad Topľou, SOŠ pedagogická v Prešove, SOŠ služieb v Prešove, Gymnázium v Stropkove a Gymnázium T. Vansovej v Starej Ľubovni. A taktiež jedna mestská stredná škola – Spojená škola v Spišskej Starej Vsi, ako aj Súkromná obchodná akadémia v Prešove.

Daša Jeleňová
Foto: PSK