Skip to content
Menu
Menu

Nového hlavného kontrolóra PSK zvolia v júni

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schválilo deň volieb hlavného kontrolóra. O novom kontrolórovi tak rozhodnú poslanci tajným hlasovaním 13. júna.

Poslanci krajského zastupiteľstva sa zišli 2. mája na mimoriadnom online zasadnutí. Venovali sa len jednému bodu rokovania, a to voľbe hlavného kontrolóra a jeho podmienkam. Dôvodom bolo nedávne náhle úmrtie hlavného kontrolóra Miroslava Mikloša, ktorého si plénum uctilo minútou ticha.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) schválilo deň konania volieb hlavného kontrolóra na 13. júna. Kandidáti sa môžu prihlásiť do 27. mája do 14.00 hod., pričom predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa ekonomického, právnického alebo technického smeru.

Voľba hlavného kontrolóra prebehne tajným hlasovaním a každý kandidát, ktorý splní podmienky, môže pred hlasovaním vystúpiť v zastupiteľstve v časovom rozsahu päť minút. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva.

Zastupiteľstvo poverilo predsedu PSK vyhlásiť zverejnením na úradnej tabuli a na webovej stránke kraja deň konania voľby hlavného kontrolóra najmenej 40 dní pred dňom konania volieb.

Zdroj: PSK