Skip to content
Menu
Menu

Pán Chmeliar, ĎAKUJEME!

…oj Pane Bože, a či šme šicke Tvojo?

…či ľen tote ľepše?

Dlho tajne skloňované, dlho diskutované; vždy  viac volanie o pomoc a po spravodlivosti, než vyhrážka a dnes najviac symbolický akt vzdoru voči populizmu a neschopnosti komunálnej politiky – zmena hádzanárskeho Tatranu Prešov na Tatran Ľubotice – sa pomaly ale iste stane skutočnosťou.

Výkladná skriňa prešovského športu posledných rokov je klubom, ktorý dosiahol to, že v európskom hádzanárskom priestore už ľudia vedia, kde sa mesto Prešov nachádza. Tento klub s medzinárodným renomé, ktorého výkony presahujú celoštátny význam, najúspešnejší kolektívny šport mesta Prešov 21.storočia má  jeho majiteľ  záujem preregistrovať do  obce Ľubotice.

Miroslav Chmeliar počas svojho pôsobenia v prešovskej hádzanej do nej investoval nemalé finančné prostriedky. Či ženská, či mužská hádzaná vždy bola jedným z TOP športov v Prešove. Napriek zásadným investíciám, mnohým obetám a špičkovému manažovaniu mužskej hádzanej v Prešove a dlhodobým „bojom“ s mestom Prešov za spravodlivú podporu, sa Miroslavovi Chmeliarovi nepodarilo dosiahnuť takú pozornosť mesta, akú by si svojimi výkonmi, svojou prácou pre Prešov, svojimi aktivitami pre mládež  Tatran Prešov zaslúžil.

Prečo je to tak?

Celoslovenský, ale aj náš prešovský život okrem covidu, dlho zožiera rakovina zvaná  populizmus.  Politika všeobecne dlhodobo stráca dych pre nekompetentnosť, neodbornosť a rozhodovaciu neschopnosť, ktoré v panike a zoči voči zlosti a odporu vlastnej voličskej základne nahrádza populizmom.

Čo je populizmom v prešovskom športe?

Ak by to bola iba nesystémová podpora športu, či neznalosť športu ako takého, to by možno bolo ospravedlniteľné, ale rozdávať dotácie tak, aby sa politická reprezentácia čeliaca mnohým škandálom zapáčila voličom, berúc do úvahy len najpopulárnejšie športy a takmer ignorujúc všetky ostatné, to už je populizmus najhrubšieho zrna. Dotovať šport nie podľa zásluh, či dosahu športu na na mládež,  nie spravodlivo a systémovo, ale podľa toho, čo diktuje marketing preferencií, to sa volá populizmus.

Politika páčenia sa cez prizmu najpopulárnejších športov, bagatelizujúc pozornosť a podporu pre ostatné športy tvorí existenčné ohrozenie pre prešovský šport ako taký, pretože súčasné rozdeľovanie dotácií automaticky neznamená funkčnosť, životnosť a celospoločenské, či mládežnícke aktivity podporených športov.

Prešovský šport, to nie je len futbal a hokej. To je aj hádzaná, volejbal, florbal, to je aj karate, to je bedminton, to sú aj všetky ostatné športy, ktoré si – obzvlášť v dnešnej dobe pasivity mládeže a jej statického životného štýlu – zasluhujú väčšiu pozornosť, systémové a spravodlivé dotácie komunálnej politiky.  Tak, aby politický postoj podpory športu deklaroval jasné posolstvo predovšetkým smerom k mládeži.

Za aktívnej podpory pána Chmeliara sme 14 rokov organizovali Medzinárodný hádzanársky turnaj Hummel 4 SPORT CUP, určený práve pre športovú mládež. Počas jeho histórie sa vo vekových kategóriách od 13 – 19 rokov  zúčastnilo nášho turnaja viac ako 810 chlapčenských a dievčenských družstiev z 18 krajín Európy, čo je neuveriteľných 20.000 účastníkov, trénerov a fanúšikov tohto športu. Družstvá domáceho Tatrana, vedené profesionálnymi trénermi, ale zároveň aj obrovskými nadšencami rozvoja toho športu v meste Prešov, sa aktívne zúčastňovali turnaja, konfrontovali sa s európskou špičkou a veľmi často aj víťazili vo svojich kategóriách.

Pán Chmeliar, ďakujeme za roky príležitostí a možností na špičkovú hádzanú, ktorú ste priniesli do Prešova. Ďakujeme za zmysluplnú spoluprácu.

Ing. Artúr Benes
Predseda organizačného výboru
Hummel 4 SPORT Cup