Skip to content
Menu
Menu

Podľa Covid automatu je okres Prešov v tmavočervenej zóne

Prečítať článok

(ako) – Okres Prešov je aktuálne v rámci COVID automatu v tmavočervenej zóne, teda v 3. stupni varovania. Pre ľudí to znamená, že platnosť negatívneho testu na ochorenie Covid-19 sa mení na 7-dňovú. 

Vláda SR ešte v piatok schválila opakované predĺženie času trvania núdzového stavu na území Slovenskej republiky na obdobie 40 dní s účinnosťou od 8. februára 2021 do 19. marca 2021.

Pri ceste na pracovisko spojmi MHD sa teda budete musieť preukázať negatívnym testom nie straším, ako 7 dní. To isté platí pre zamestnancov, učiteľov či rodičov detí, ktorí navštevujú otvorené školské zariadenia.

Minister zdravotníctva SR plánuje zároveň od budúceho týždňa začať očkovať učiteľov, ktorí budú učiť prezenčne, vakcínou od AstraZeneca.

Čo je povolené bez testu ?

  • cesta v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb (najmä nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť,
  • cesta do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cesta späť,
  • cesta v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cesta späť,
  • cesta na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta na účel vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cesta späť,
  • cesta na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cesta späť,
  • cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesta späť,
  • cesta na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cesta späť,
  • cesta osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska, cesta na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cesta za účelom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,
  • cesta na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť,
  • cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov veku do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cesta späť.