Skip to content
Menu
Menu

Povedzte aj vy NIE RAKOVINE!

Pacientska organizácia NIE RAKOVINE združuje dobrovoľníkov z radov bývalých onkologických pacientov a ich príbuzných. Vzhľadom na popredné umiestnenie Slovenska vo výskyte a úmrtnosti na onkologické ochorenia vo svete, očakávaný prudký nárast novodiagnostikovaných onkologických ochorení v dôsledku odloženej prevencie pre pandémiu a stále nefungujúci program systematickej prevencie a vzdelávania sa rozhodlo pokračovať vo svojej veľkej osvetovej kampani na podporu prevencie a informovania verejnosti.

Dobrovoľníci z občianskeho združenia NIE RAKOVINE cestujú po Slovensku s obrovskými nafukovacími maketami hrubého čreva, modelom prsníkov, nadrozmernou motýlicou symbolizujúcou boj proti rakovine krčka maternice a do Prešova najnovšie prichádzajú s novinkou –  nadrozmernou nafukovacou maketou pľúc. Prinášajú aj najnovšie informácie o nedávno schválenom bezplatnom očkovaní detí vo veku 13 rokov proti HPV vírusu.

V Prešove bude expozícia prístupná verejnosti v piatok, 20. mája, od 14:00 do 18:00 v OC Novum v Prešove. 

K expozícii bude ľudí pozývať osobne aj ambasádor kampane a pacientskeho združenia NIE RAKOVINE, televízny moderátor Patrik Herman, ktorý bude expozíciou sprevádzať.

Stručné fakty k jednotlivým častiam expozície:

Po obvode obrovskej makety pľúc sa nachádzajú reálne fotografie a dôležité informácie osvetľujúce rizikové faktory, príčiny, vznik, priebeh a dôsledky rakoviny pľúc, ale aj ďalších ochorení pľúcneho aparátu, vrátane COVID-19. Naši edukátori sú pripravení návštevníkom vysvetliť, ako rozpoznať príznaky a hlavne, čo robiť, aby sa rakovine a iným ochoreniam pľúc vyhli alebo znížili riziko ochorenia.

Najúčinnejšou prevenciou rakoviny pľúc je prestať alebo vôbec nezačať fajčiť.

Pri pokračujúcom fajčení stúpa riziko vzniku chorôb spojených s fajčením.

Kto nefajčí viac ako rok, stáva sa bývalým fajčiarom; riziko vzniku rakoviny u neho postupne klesá. Až 70% fajčiarov chce prestať fajčiť.

Prestať fajčiť na viac ako rok len pomocou pevnej vôle sa podarí iba 3-5% fajčiarov.

Odvykajúcim fajčiarom je legitímne a správne venovať pozornosť, poskytnúť im dostupnú podporu a informácie.

Pri stene s motýlicou dobrovoľníci rozdávajú letáky a vysvetľujú, ako sa chrániť proti rakovine krčka maternice, o možnostiach očkovania a dostupnej prevencie. Slovenská republika iba pred niekoľkými dňami pristúpila k bezplatnému očkovaniu detí proti HPV vírusu. Očkovanie sa pritom odporúča nielen dievčatám, ale aj chlapcom. Nielen preto, že aj im hrozí celý rad závažných HPV ochorení, ale najmä pre kolektívnu imunitu, pretože práve muži sú prenášačmi tohto ochorenia.

Na simulátore prsníkov bývalé pacientky, ktoré samé bojovali s rakovinou prsníkov, názorne učia ženy, ako správne vykonávať samovyšetrenie prsníkov. Táto edukačná pomôcka v sebe ukrýva nálezy, ktoré je možné nahmatať. Vyškolení dobrovoľníci vysvetlia, ktoré z nálezov sú rizikové a mali by viesť k okamžitej návšteve lekára.

Vítané nie sú iba ženy, ale aj ich partneri. Odhliadnuc od skutočnosti, že rakovinu prsníka môžu dostať aj oni, muži môžu v prevencii rakoviny prsníkov žien zohrať dôležitú úlohu – svojim záujmom o ich zdravotný stav, motiváciou k pravidelnému samovyšetreniu prsníkov či absolvovaniu preventívnej mamografie. Nie je tabu, že mnohé z nálezov objavili ženám pri intímnych chvíľach práve ich partneri.

Počet žien s rakovinou prsníka na Slovensku je viac ako 30 000 a stále rastie. Odhaduje sa, že v tomto roku k nim pribudne ďalších 3000 žien. Približne 5-6 percent Sloveniek je diagnostikovaných už s pokročilou rakovinou prsníka. Podľa odhadov zomrie na Slovensku na rakovinu prsníka každoročne okolo 900 žien. Pravidelné samovyšetrenie prsníkov a účasť na preventívnom mamografickom vyšetrení môže výskyt a úmrtnosť na toto ochorenie výrazne znížiť.  Na Slovensku úplne zbytočne zomiera na rakovinu prsníka až 300 žien ročne.

Maketou hrubého čreva prechádzajú ľudia ako tunelom, v ktorom nájdu vizuálne aj obrázkovo znázornené jednotlivé štádiá ochorenia. Počas krátkeho výkladu im dobrovoľníci z radov bývalých onkologických pacientov ozrejmia, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred vznikom rakoviny hrubého čreva a konečníka. Každý rok na ňu ochorie 3500 Slovákov, pričom 1800 z nich zomiera. Vo väčšine prípadov ide o odvrátiteľné úmrtia, ktorým by dokázala zabrániť prevencia a včasný záchyt ochorenia v počiatočnom štádiu.

Stručné fakty k občianskemu združeniu NIE RAKOVINE:

Občianske združenie NIE RAKOVINE realizuje už 15 rokov vzdelávanie, informačnú, psychologickú a sociálnu podporu onkologických pacientov a zároveň monitorovanie potrieb onkologických pacientov na viacerých úrovniach – v osobnom kontakte v Pacientskych poradniach na pôde Národného onkologického ústavu v Bratislave (ďalej len „PACIENTSKA PORADŇA“), Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach, Fakultnej nemocnice v Nitre, Fakultnej nemocnice v Trnave, v online poradniach na www.nierakovine.sk, ako aj poradenstvo na bezplatnej telefonickej linke v SR s číslom 0800 800 183. Za týmto účelom NIE RAKOVINE združuje, podporuje a vzdeláva dobrovoľníkov z radov onkologických pacientov, ich blízkych a odborníkov zo spolupracujúcich inštitúcií, pre ktorých raz mesačne organizuje semináre a 2x ročne celoslovenské vzdelávacie konferencie. Zakladateľmi združenia sú: Jana Pifflová Španková (RTVS), Patrik Herman (TV Markíza) a Bibiana Ondrejková (TV JOJ). Viac informácii na www.nierakovine.sk

Patrik Herman