Skip to content
Menu
Menu

Pre rekonštrukciu mosta nastanú zmeny aj v premávke MHD a spojov SAD

Most na Škultétyho ulici bude od soboty 7.5.2022 kompletne uzavretý pre automobilovú dopravu. Od tohto dátumu dôjde k zmenám v organizácii dopravy, ktoré sa dotknú aj cestovných poriadkov všetkých liniek MHD a prímestských autobusových spojov, ktoré premávajú cez most na Škultétyho ulici. DPMP v tejto súvislosti upravil cestovné poriadky dotknutých liniek MHD.

Zmeny v linkovom vedení MHD

Z dôvodu rekonštrukcie mosta na Škultétyho ulici bude od soboty 7. mája 2022 upravená premávka viacerých liniek MHD v Prešove. Počas uzávery mosta bude zrušená linka č. 38 a budú upravené odchody liniek č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 27, 30, 32, 42, 43, 46, N1 a N2.

Linka č. 2 / 3 premáva v trase: Budovateľská – Štúrova – Čierny most (nástupisko Partizánska) – DJZ – Trojica – Levočská (zmena označenia z na 3) – Clementisova – Obrancov mieru – Prešovská univerzita – Škultétyho – Čierny most – Železničná stanica.

Linka č. 3 / 2 – premáva v trase: Železničná stanica – Čierny most – Škultétyho –Prešovská univerzita – Obrancov mieru – Clementisova (zmena označenia z 3 na 2) – Levočská – Trojica – Veľká pošta – Štúrova – Budovateľská.

Linky č. 4, 8 – počas pracovných dní premávajú v posilnenom režime, bez zmeny trasy.

Linky č. 5, 5D, 7 – tieto linky sú obojsmerne presmerované na Železničnú stanicu. Úsek Štúrova – Budovateľská nie je linkami č. 5 a 7 obsluhovaný.

Linka č. 38 je ZRUŠENÁ. Náhradou sú spoje liniek č. 4 a 8 s prestupom na linku 3.

Linky č. 30, 42, 43, N1 – presmerované na obchádzkovú trasu cez Partizánsku ulicu (viď mapa).

Linky č. 27 (obojsmerne) a č. 42 (smer Kpt. Nálepku) vynechávajú zastávku Čierny most na Masarykovej ulici, obslúžia náhradnú zastávku Čierny most na Partizánskej ulici.

Linka č. 27 – v smere na Hviezdnu premáva po trase Pod Kam. baňou – Pražská – Budovateľská – Štúrova – Partizánska – DJZ. Zastávka Mestská hala v smere do centra mesta je zrušená.

Linky č. 30, 43, N1 – po trase navyše obslúžia zastávku Čierny most na Masarykovej ulici.

V súvislosti s rekonštrukciou mosta sa mierne menia aj cestovné poriadky ďalších liniek.

Cestujúcim preto odporúčame pozorne sledovať označenia vozidiel, cestovné poriadky na zastávkach MHD a informácie zverejňované na web stránke DPMP.

Prímestská a diaľková autobusová doprava

Spoje prímestskej autobusovej dopravy (viď tabuľka nižšie) budú obojsmerne premávať z Autobusovej stanice na zastávku prímestskej autobusovej dopravy (PAD) „Prešov, Prešovská univerzita“ na ulici 17. novembra po obchádzkovej vedenej po uliciach Východná, Košická, Pražská, Budovateľská a Škultétyho, so zastavením na zastávke PAD „Prešov, Košická“ na Košickej ulici pri okružnej križovatke, zastávke MHD „Priemyselné centrum“ na Budovateľskej ulici a zastávke PAD „Prešov, Škultétyho“ (len v smere na autobusovú stanicu).

Zastavovaním na zastávke MHD „Priemyselné centrum“ a PAD „Prešov, Košická“ sa zlepší dopravná dostupnosť cestujúcim dochádzajúcim do Prešova prímestskými autobusmi s následným cieľom v oblasti Budovateľskej ulice, ZVL, Švábov a Delne. Zároveň cestujúci prichádzajúci do Prešova vlakom alebo prímestským autobusom zo smerov Sabinov, Bardejov, Vranov nad Topľou a Košice, môžu spoje uvedené v tabuľke využiť na prepravu medzi stanicami a Prešovskou univerzitou, respektíve len Budovateľskou ulicou.

linka trasa dopravca
704 410 Košice – Prešov – Levoča SAD Poprad, a.s.
707 416 Prešov – Sedlice – Klenov – Margecany SAD Prešov, a.s.
707 417 Prešov – Brežany – Kvačany – Žipov SAD Prešov, a.s.
707 418 Prešov – Župčany  – Kojatice SAD Prešov, a.s.
707 419 Prešov – Križovany – Ovčie – Víťaz – Široké SAD Prešov, a.s.
707 421 Prešov – Lipovce – Široké – Víťaz SAD Prešov, a.s.
707 424 Prešov – Jarovnice – Chminianska Nová Ves – Hermanovce – Štefanovce – Renčišov SAD Prešov, a.s.
708 459 Prešov – Široké – Krompachy – Spišská Nová Ves – Levoča – Poprad – Tatranská Lomnica SAD Prešov, a.s.
810 416 Prešov – Široké – Krompachy – Domaňovce – Spišská Nová Ves eurobus, a.s.

 

Diaľková autobusová doprava bude obojsmerne vedená z Autobusovej stanice smerom na Poprad obchádzkovou trasou po uliciach Východná, Košická a Pražská.

Zdroj: DPmP, SAD Prešov