Skip to content
Menu
Menu

Prešov a Ubľa získali dotácie z rozpočtu PSK

Krajskí poslanci schválili na konci augusta účelovú dotáciu mestu Prešov a obci Ubľa. Z rozpočtu prešovskej župy im boli na realizáciu projektov poskytnuté finančné prostriedky spolu vo výške 400-tisíc eur. V Prešove pomôžu krajské peniaze dobudovať športovú infraštruktúru a v Ubli vybudovať cyklochodník.

Prešovu pritom smeruje 300- tisíc eur, a to na projekt dobudovania športovej infraštruktúry na Jazdeckej ul. 1. Z účelovej dotácie sa bude realizovať rekonštrukcia hlavnej tribúny, konkrétne vytvorenie šatní a zázemia, taktiež osadenie nových dočasných tribún na protiľahlej strane a vytvorenie sektoru hostí, osadenie tribúny, vybudovanie bufetu, toaliet a pokladní.

„V tomto areáli fungujú mládežnícke mužstvá mestského futbalového klubu 1. FC Tatran Prešov – teda naše nádejné športové talenty. Účelová dotácia pomôže skvalitniť ich areál na Jazdeckej, čím sa jednak podporí činnosť športovej mládeže a plánovanou rekonštrukciou hlavnej tribúny a osadením nových tribún tiež športové vyžitie obyvateľov Prešova i z jeho okolia. Priestor by mal perspektívne vyhovovať nielen futbalovej akadémii, ale aj vyššej lige,“ vyjadril sa v súvislosti so schválením finančnej pomoci predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Pre Ubľu bola z rozpočtu krajskej samosprávy schválená účelová finančná alokácia vo výške 100-tisíc eur. Obec financie použije na vybudovanie cyklochodníka v obci Ubľa pre rozvoj cezhraničného cestovného ruchu, a to v rámci jeho I. etapy. Cieľom projektu je vybudovanie a skvalitnenie cyklotrás v Národnom parku Poloniny a prihraničného územia spájajúceho Slovensko s Ukrajinou. Po realizácii sa vytvoria predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu, podporu cykloturizmu a mäkkej turistiky v sninskom regióne.

„Projekt výstavby cyklochodníka v obci je dôležitý aj v súvislosti s výstavbou viacúčelovej cyklotrasy Poloniny Trail, ktorá aktuálne patrí medzi naše najvýznamnejšie projekty v Prešovskom kraji. Z pohľadu stimulovania investícií a väčšieho záujmu o toto turisticky cenné územie to považujeme za ďalší konkrétny krok, ktorým chceme pomôcť dotiahnuť spoločné plány do úspešného konca,“ uzavrel Milan Majerský.

Dofinancovanie oboch projektových zámerov podporených účelovou dotáciou z rozpočtu PSK zabezpečia mestské samosprávy – mesto Prešov a obec Ubľa.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK
Foto: PSK