Skip to content
Menu
Menu

Prešov zaujal Európsku komisiu projektmi o zdravom životnom štýle

Prečítať článok

Mesto Prešov sa zapojilo do európskej výzvy s názvom Healthy Lifestyle 4 All (Zdravý životný štýl pre všetkých). Prešovská radnica vybrala tri konkrétne projekty, s ktorými sme sa ako jediné slovenské mesto dostali do výberu Európskej komisie.

Aktivity mesta Prešov, zamerané na zdravý životný štýl, majú úspech nie len doma, ale aj v zahraničí. Mestský úrad v reakcii na výzvu Európskej komisie s názvom Healthy Lifestyle 4 All vybral tri projekty zamerané na deti a mládež. Ide o dve tradičné podujatia – Medzinárodný deň mlieka a Svetový deň výživy, ktorých cieľom je zvýšiť povedomie o správnom stravovaní a zdravom životnom štýle v základných školách. Tretím projektom je športový festival Wannado, ktorý mal tento rok v Prešove premiéru.

Mesto Prešov dlhodobo a aktívne venuje veľkú pozornosť zdravej výžive a zdravému životnému štýlu, a to najmä výžive detí. V tejto oblasti máme za sebou aj viaceré merateľné výsledky a prvenstvá, za ktoré si Prešov prevzal na konferencii v Prahe, pri príležitosti 70. výročia prvej zmienky školského stravovania, najvyššie ocenenie v SR.
Tentoraz sa Prešov dostal aj do hľadáčika Európskej komisie, ktorá sa zamerala na projekty venované zdravému životnému štýlu. Do výberu boli zaradené projekty z 11 európskych krajín, medzi ktoré sa dostal Prešov ako jediná samospráva zo Slovenska.


Medzinárodný deň mlieka

Toto tradičné prešovské podujatie je určené pre žiakov a zamestnancov základných škôl, ale aj širšiu rodičovskú a odbornú verejnosť. V roku 2023 sa bude realizovať v termíne 16.5.2023, pričom pôjde už o 13.ročník.
Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom podujatia je vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať deti, žiakov, ale aj dospelých k tomu, aby mlieko zaradili do svojho každodenného jedálnička.
Mesto Prešov sa pri organizovaní tohto podujatia zameriava najmä na edukačné aktivity pre žiakov škôl, ktoré prebiehajú už niekoľko týždňov pred samotným podujatím. Cieľom aktivít je hravou a nenásilnou formou poukázať na mimoriadnu úlohu mlieka a mliečnych výrobkov vo výžive človeka. Tieto aktivity so žiakmi škôl pripravuje Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity na vysokej profesionálnej
a odbornej úrovni.

Svetový deň výživy

Toto obľúbené podujatie, ktoré je spojené s ochutnávkami zdravých, no zároveň veľmi chutných produktov, sa bude realizovať v termínoch 18.10.2022 a 18.10.2023 (13. a 14.ročník).

Každý ročník je výnimočný tým, že rozmanité výtvory z jedla sú vždy zamerané na konkrétnu tému. V uplynulých rokoch to bola napríklad téma Med a včely, kedy šikovné ruky zamestnankyne školského stravovania vykúzlili úžasnú tortu v podobe úľa s včeličkami, ďalšou z tém boli Ryby, kedy zaujala torta v podobe kapra na kameňoch. Súčasťou týchto podujatí boli aj odborné poznatky k témam jednotlivých ročníkov (strukoviny, ryby, med, ovocie, zelenina a iné), ktoré prezentovali odborníci z Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity.

Počas dvanástich ročníkov boli krstené aj publikácie a brožúrky, ktoré boli vydané na základe podkladov zo školských kuchýň. V roku 2013 to bola publikácia „Polievky z našej školičky“, v roku 2011 to boli „Šaláty zo školskej kuchyne“, v roku 2010 „Mňamky zo školskej kuchyne“ a v roku 2009 to bola publikácia pod názvom „Žime zdravo“.

Wannado Festival športu

Mesto Prešov sa v tomto roku po prvýkrát rozhodlo zvýšiť povedomie o zdravom životnom štýle aj vo forme podpory športového festivalu.

Cieľom podujatia Wannado bolo povzbudiť deti, aby sa vrátili k športu, keďže mnohé z nich museli počas pandémie obmedziť svoje aktivity. Tento športový festival bol zároveň jedinečnou príležitosťou pre mládežnícke športové kluby, ktorým umožnil prezentovať svoju činnosť a osloviť nových členov.

Zdroj: presov.sk