Skip to content
Menu
Menu

Prešovská univerzita sa stala partnerom mesta v projekte EHMK

Prečítať článok

Prešovská univerzita v Prešove (PU) a mesto Prešov rozšírili svoju doterajšiu spoluprácu podpísaním memoranda, ktoré je vyjadrením podpory iniciatíve mesta Prešov pri kandidatúre o získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026.

Memorandum o spolupráci podpísali 1. decembra na pôde Mestského úradu v Prešove primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová a rektor Prešovskej univerzity Peter Kónya. Obe zmluvné strany vyjadrujú odhodlanie a spoločnú vôľu spolupracovať pri dosahovaní cieľa a účelu iniciatívy mesta pri aktivitách súvisiacich s kandidatúrou mesta Prešov o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026.

„Kandidatúra Prešova na Európske hlavné mesto kultúry 2026 musí byť výsledkom spoločného úsilia všetkých šikovných ľudí a významných inštitúcií v regióne. V našom meste má svoje neodmysliteľné miesto aj Prešovská univerzita, ktorá je centrom kultúry a vzdelanosti, a preto by mala byť súčasťou príprav na zviditeľnenie Prešova na mape Európy,“ uviedla pri podpise memoranda primátorka Andrea Turčanová.

Jej slová následne doplnil rektor Peter Kónya: „Prešovská univerzita víta a plne podporuje iniciatívu mesta v súvislosti so získaním titulu Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026, pričom sa bude snažiť maximálne prispieť k tomu, aby mesto Prešov bolo v danej súťaži úspešné.“

Partnerská spolupráca mesta a univerzity je založená na princípe vzájomnosti, prioritne v oblasti tvorby a implementácii strategických rozvojových dokumentov mesta, ako aj tvorby a realizácii projektov rozvoja mesta a univerzity. Obe strany sa taktiež dohodli na spolupráci pri marketingovej stratégii mesta a marketingových aktivitách univerzity, ako aj na odbornej príprave profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov v oblasti kultúry, školstva, či cestovného ruchu.

Súčasťou memoranda je aj rozvoj spolupráce so zahraničnými partnermi a partnerskými mestami mesta Prešov, vzájomné poskytovanie odbornej a lektorskej pomoci a spolupráca pri spracovaní obsahovej stránky publikácií a propagačných materiálov.

V súčasnosti sa Prešovská univerzita zapája do prípravy bidbooku, projektovej dokumentácie EHMK, prostredníctvom účasti jej pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorí pochádzajú z oblasti literatúry, prekladateľstva, estetiky a umeleckej kultúry, hudobného a výtvarného umenia, PR a marketingu. EHMK je jedným z najambicióznejších a najznámejších európskych kultúrnych projektov.

Napĺňajú sa ním viaceré ciele – chrániť a podporovať bohatstvo a rozmanitosť kultúr v Európe, zvyšovať medzi občanmi pocit príslušnosti k spoločnému kultúrnemu priestoru, nabádať ich na medzikultúrny dialóg a poukázať na spoločné kultúrne dedičstvo. Pomáha tiež zvyšovať medzinárodnú popularitu miest a posilňuje kapacitu kultúrneho sektora. Európske hlavné mestá kultúry predstavujú kultúrnu iniciatívu Európskej únie, ktorú jej obyvatelia poznajú a aj najviac oceňujú. Zároveň ide o jednu z najdlhšie prebiehajúcich aktivít EÚ.

Anna Polačková
Foto: PU