Skip to content
Menu
Menu

Prezenčne sa budú všetci žiaci učiť už v 18 župných stredných školách

V pondelok 10. mája sa v plnom režime otvoria ďalšie stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho raja (PSK). K trom od 3. mája otvoreným školám v okrese Stropkov a trom zdravotníckym školám (v Humennom, Poprade a Prešove – v prezenčnej výučbe od 8. februára), pribudne dvanásť stredných škôl v okresoch Poprad a Snina.

Stane sa tak na základe ich zaradenia do ružovej farby v rámci regionálneho covid automatu, ktorý umožňuje prezenčnú výučbu všetkým ročníkom. V laviciach budú v nasledujúcom týždni všetci žiaci už v osemnástich župných stredných školách.

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (spolu 72 škôl) sa aktuálne riadia regionálnym školským covid automatom. Od začiatku tohto týždňa sú do ružovej fázy s povoleným prezenčným vyučovaním všetkých ročníkov zaradené tri župné stredné školy, a to v okrese Stropkov (Gymnázium Stropkov, SOŠ služieb Stropkov a SOŠ elektrotechnická Stropkov).

 

V červenej fáze, teda v II. stupni varovania, kde je umožnená prezenčná forma vzdelávania končiacich ročníkov, skupín 5+1, prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií a v stredných zdravotníckych školách, sú zaradené ostatné okresy v PSK (Poprad, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa, Prešov, Sabinov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Svidník, Snina a Vranov nad Topľou).

Od pondelka 10. mája sa regionálny covid automat znovu mení. Do ružovej fázy – 1. stupňa varovania – budú zaradené ďalšie dva okresy Prešovského kraja, a to Poprad a Snina. Na prezenčnú výučbu v plnom rozsahu tak prejde deväť škôl v okrese Poprad, ktoré sa pripoja k tunajšej Strednej zdravotníckej škole. Konkrétne sa otvorí Gymnázium Kukučínova Poprad, Obchodná akadémia Poprad, SOŠE Poprad-Matejovce, SOŠ hotelová Horný Smokovec, SOŠ remesiel a služieb Poprad, SOŠ technická Poprad, SPŠ techniky a dizajnu Poprad, Stredná športová škola Poprad a SOŠ polytechnická J. A. Baťu Svit.

V okrese Snina prejdú v pondelok na prezenčné vzdelávanie Gymnázium Snina, SOŠ Snina a SPŠ Snina. Prešovská župa tak bude mať od tohto dátumu pre plnú prezenčnú výučbu otvorených už 18 svojich stredných škôl, z toho sú tri zdravotnícke (Poprad, Prešov, Humenné). V ružovej fáze školského covid automatu sa zároveň od pondelka 10. mája otvoria stredoškolské internáty.

Pre školy v ružovom a červenom okrese sa aktuálne zo strany žiaka a zamestnanca školy pri vstupe do jej priestorov nie je  potrebné preukazovať sa negatívnym testom alebo iným dokladom, napr. o zdravotnej indikácii. Rovnaká výnimka platí pre zákonného zástupcu žiaka, resp. sprevádzajúcu osobu pri dochádzke do školy. Zamestnanec školy, žiak nad 18 rokov a zákonný zástupca (v prípade žiakov do 18 rokov) sa každý týždeň pri nástupe preukazujú vyhlásením o bezinfekčnosti.

Podrobné pravidlá a odporúčania pre školy, vrátane aktualizovaných manuálov pre školy (školský semafor) zverejňuje ministerstvo školstva, a to každú stredu. Prijaté pravidlá sú platné vždy pre nadchádzajúci týždeň.

Ivana Ondriová
Oddelenie komunikácie a propagácie PSK
Foto: PSK

 

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia

PaedDr. Patrik Tomič MBA