Skip to content
Menu
Menu

Pri triedení pomôže Prešovčanom elektronický kalendár

Prečítať článok

Triedenie odpadu začína byť v posledných rokoch neodmysliteľnou súčasťou našich domácností. Obyvatelia sídlisk to majú jednoduché: vytriedené komodity – plasty, sklo, papier, tetrapaky či kovové obaly jednoducho hodia do špeciálnych zberných nádob a o viac sa nestarajú. Vyprázdnenie kontajnerov zabezpečujú Technické služby mesta Prešov (TSmP). Majitelia rodinných domov to majú trochu zložitejšie.

Do procesu triedenia odpadu sa zapájajú tzv. vrecovým systémom. Jednotlivé komodity zbierajú do farebných plastových vriec. Tie sú vyvážané v rámci zberových dní pre každú komoditu osobitne. Vrecia musia obyvatelia v deň vývozu vyložiť pred siedmou hodinou ráno. Vývoz triedeného odpadu si v domácnosti vyžaduje istú logistiku a prehľad, kedy sa čo vyváža.

Hoci Technické služby mesta Prešov už od roku 2006, kedy bol zavedený celoplošný triedený zber, pripravujú pre obyvateľov individuálnej bytovej výstavby špeciálny kalendár s harmonogramom vývozu jednotlivých odpadov, chcú sa aj v tejto oblasti posunúť do 21. storočia. A tak správca komunálneho odpadu ponúka obyvateľom Prešova aj ľahko dostupné informácie v elektronickej podobe, ku ktorým sa vedia dostať kedykoľvek a kdekoľvek.

Na webovej stránke Technických služieb je uverejnený kalendár triedeného zberu. V ňom si môžu Prešovčania vo vyhľadávači veľmi jednoducho vyhľadať svoju ulicu a nájsť kompletný harmonogram vývozu triedeného odpadu na celý rok. „Ešte väčším pomocníkom je elektronický kalendár pre smartfóny, ktorý po stiahnutí na pripravovaný odvoz konkrétnej komodity upozorňuje v kalendári mobilu. Nemali by ste tak na vývoz odpadu zabudnúť,“ približuje Ingrid Mihaľová z oddelenia obchodnej stratégie a legislatívy TSmP.

Elektronický kalendár je dostupný pre operačný program Android, aj iOS, pričom na stránke okamžite nájdete aj návody na inštaláciu do všetkých mobilných zariadení, vrátane videonávodov.

To všetko je zverejnené na stránke www.tsmp.sk, v časti Kalendár triedeného zberu v IBV 2021. „Samozrejme, sú tam aj základné informácie ako triediť odpad v domácnosti, čo znamenajú jednotlivé symboly a ktorý odpad kam patrí. A koho to zaujíma, nájde tam aj harmonogram vývozu triedeného odpadu na sídliskách, dopĺňa pracovníčka Technických služieb.

Podiel triedeného odpadu v Prešove postupne rastie. Technické služby mesta Prešov vlani vyzbierali z domácností spolu takmer 3 400 ton triedených komodít – papiera, skla, plastov, viacvrstvových kombinovaných obalov a kovových obalov. Viac ako tretinu z toho objemu, 1 200 ton, predstavovali plasty.

Veronika Fitzeková