Skip to content
Menu
Menu

Prírodný chodník Tri jarky už slúži verejnosti

Prečítať článok

Mesto Prešov odovzdalo do užívania výstupný chodník Tri jarky v obľúbenej lokalite v Lesoparku Borkút. Nový prírodný chodník vedie z lokality Za Kalváriou až na Malkovskú hôrku a bude slúžiť pre peších aj pre cyklistov.

Lesopark Borkút je situovaný na východných svahoch Šarišskej vrchoviny, v masíve ohraničenom údoliami riek Svinka a Torysa. Spolu s rekreačnými plochami v lokalitách Kyslá Voda a Cemjata ide o najväčšiu prírodnú rekreačnú zónu na území mesta Prešov.

Prostredie lesoparku výrazne zatraktívni nový prírodný výstupný chodník Tri Jarky v celkovej dĺžke viac ako 4,1 kilometra, ktorý vedie až na najvyšší bod lesoparku – Malkovskú hôrku (481 m n. m.). Novo dokončenú komunikáciu, ktorá je určená pre peších aj pre cyklistov, prišla otvoriť primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

„Výstupný chodník Tri jarky je od začiatku až do konca kompletne prírodný, vďaka čomu je zásah do prirodzeného lesného prostredia len minimálny. Práve takýchto cestičiek potrebujeme v meste viac, aby sme ponúkli obyvateľom aj inú alternatívu v porovnaní s klasickými asfaltovými cyklochodníkmi či chodníkmi,“ uviedla primátorka. Výstupný chodník je široký 0,5 až 1,5 metra a je lokálne spevnený skalami.

Prírodný výstupný chodník začína na konci ulice Dúhová. Ide o jednoduchú trasu s celkovým prevýšením len 198 metrov, ktorá väčšie prevýšenia prekonáva vedením trate v terénnych serpentínach. Prípadné terénne nerovnosti (erózne ryhy, staré zvážnice) prekonáva pomocou drevených mostíkov.

V prvej tretine pretína navrhovaná trasa existujúcu lesnú cestu (okruh vedený po vrstevnici od ulice Za Kalváriou v smere na Borkút), avšak približne po 70 metroch sa odpája a pokračuje ďalej na vrchol. Ďalšie kríženie s lesnou cestou je v dvoch tretinách výstupu – križovatka ciest pred posledných stúpaním na vrchol Malkovskej hôrky. Parametre trasy sú prispôsobené na pohyb bicyklov, no bude môcť byť využívaná aj chodcami. Pri trase sú umiestnené informačné tabule s mapou a popisom tratí (vždy pri začiatku trailu) ako aj smerové šípky v mieste krížení komunikácií.

Zhotoviteľom je spoločnosť TWX s. r. o. Celková cena projektu je 14 710, 25 € s DPH. Tento projekt bol realizovaný vďaka dotácii z Prešovského samosprávneho kraja vo výške 12 000,00 EUR. Zvyšná čiastka je financovaná z rozpočtu mesta Prešov.

Zdroj: presov.sk