Skip to content
Menu
Menu

V deň návštevy pápeža budú mať školáci voľno

V deň návštevy Svätého Otca na východnom Slovensku 14.9.2021 budú mať školáci riaditeľské voľno. Týka sa to žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti miest Prešov a Košice ako aj študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti prešovskej a košickej župy.

Voľno budú mať taktiež všetci žiaci cirkevných základných a stredných škôl Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris v Prešovskom a Košickom kraji. V tento deň zostanú zatvorené aj všetky základné a stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej arcidiecézy. Študenti stredných škôl v Prešove v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja budú mať okrem toho voľno aj 13.9.2021.

Všetky základné a stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, Košického samosprávneho kraja, krajských miest Košice a Prešov, Košickej arcidiecézy a Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris zostanú 14.9.2021 zatvorené a žiaci budú mať riaditeľské voľno. V prípade študentov stredných škôl v Prešove v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja bude voľno dvojdňové od 13.9. do 14.9.2021.

Zriaďovatelia sa takto rozhodli v snahe umožniť žiakom, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom škôl a rodičom osobne sa stretnúť so Svätým Otcom v Prešove alebo v Košiciach, prípadne sprevádzať Svätého Otca v tento deň prostredníctvom médií a dopriať im tento jedinečný duchovný zážitok. Ďalším dôvodom je aj to, že do Prešova a do Košíc budú, v deň návštevy pápeža, v dôsledku ktorých môže dochádzať k dopravným zápcham.

Riaditeľské voľno 14. 9. 2021 sa bude týkať:

  • 68 SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK,
  • 63 SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,
  • približne 35 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice,
  • 12 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov,
  • 19 ZŠ, 11 SŠ, 3 ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej arcidiecézy,
  • 15 ZŠ a SŠ Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris v Prešovskom a Košickom kraji.

Prevádzka materských škôl bude 14.9.2021 fungovať v štandardnom režime.

Zdroj: presov.sk