Skip to content
Menu
Menu

Radnica začala posielať rozhodnutia o miestnych daniach a poplatkoch za odpad

Prečítať článok

(ako) – Mesto s postupným zasielaním rozhodnutí o vyrubení miestnej dane a poplatku za komunálne odpady obyvateľom mesta už začalo. V priebehu mája a júna by sa malo dostať ku všetkým a to prostredníctvom Slovenskej pošty. 

Podľa hovorcu mesta Vladimíra Tomeka cieľom postupného distribuovania rozhodnutí do domácností je eliminovať zhromažďovanie väčšieho počtu obyvateľov pri preberaní písomností na poštách ako aj pri následnom uhrádzaní poplatkov.

Sadzby sa nemenili

Dane a poplatky sú oproti minulému roku nemenili. „Povinnosťou daňovníka a poplatníka je vyrubenú miestnu daň a miestny poplatok uhradiť v termínoch a splátkach, ktoré sú určené v rozhodnutí, respektíve jednorazovo uhradiť celú sumu v lehote prvej splátky. Pokyny k platbám sú uvedené v doručených rozhodnutiach,“ informoval hovorca mesta.

Dodal, že úrad žiada obyvateľov mesta, aby platby urobili bezhotovostným prevodom. Pokladnica úradu na Jarkovej 24 bude otvorená len v prípade, že sa uvoľnia obmedzenia súvisiace s pandémiou.

Ilustračné foto: pixabay.com