Skip to content
Menu
Menu

Rekonštrukcia internátov Prešovskej univerzity pokračuje 

Prečítať článok

Študentské domovy sa už v minulosti dočkali výraznej obnovy za takmer 4,5 milióna eur. Ďalšie práce znížia najmä energetickú náročnosť.

Prešovská univerzita v Prešove (PU) spravuje štyri komplexy internátov s celkovou kapacitou vyše 1 918 miest. Tie najväčšie z nich sa nachádzajú vo vysokoškolskom areáli na ulici 17. novembra pozostávajúce z tzv. starého a nového internátu.

Tie boli v nedávnej minulosti obnovované v dvoch etapách. Prvá sa dotkla najmä nového internátu a rekonštrukciou prešlo na ôsmych poschodiach 128 izieb a 8 kuchyniek. V druhej etape sa myslelo aj na starý internát, ktorého oprava začala v júni 2019 a ukončená bola v októbri toho istého roku. Vymenené boli okná, 263 izieb prešlo rekonštrukciou a zateplenie fasády výrazne skrášlilo a znížilo celkovú energetickú náročnosť celého starého internátu.

Univerzita exteriérové práce na starom internáte financovala zo štrukturálnych fondov v celkovej výške viac ako 980-tisíc eur. Vládnu dotáciu za 2,3 milióna eur určenú na obnovu študentských domov PU naplno využila, no aj napriek tomu nebola táto suma na celkovú rekonštrukciu oboch internátov dostačujúca, preto boli zvyšné finančné prostriedky čerpané z úverových zdrojov, čím sa Prešovská univerzita zadĺžila na 10 rokov.

V súčasnosti už vyše 75% celkovej kapacity vysokoškolských internátov PU prešlo rekonštrukciou čo predstavuje 1473 miest. Univerzita v tomto pozitívnom trende bude aj naďalej pokračovať. Po modernizácii a skvalitnení bývania vo vnútornej časti „nového“ internátu, prejde obnovou aj vonkajší plášť celej budovy.

V rámci projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na ul. 17. Novembra 11“ je v pláne komplexné zateplenie, výmena nevyhovujúcich hliníkových okien, nahradenie starých svietidiel za nové na báze LED technológie a lineárnych žiariviek, novinkou bude taktiež fotovoltaická elektráreň s využitím akumulátorov.

V súčasnosti sa ešte čaká na podpis zmluvy o pridelení nenávratného finančného príspevku z Ministerstva životného prostredia v celkovej výške 1,7 milióna eur. Podobnou obnovou prejde aj internát na Námestí mládeže. Na jeho rekonštrukciu bolo schválených 851-tisíc eur.

Jakub Marton